JRK | Streženice začínajú evidovať odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Streženice začínajú evidovať odpad

Príklady z praxe | 16.07.2019

Hlavou motiváciou pre využívanie je efektívne vynakladanie peňazí na odpadové hospodárstvo a odstránenie neadresnosti v odpadoch.

Obec Streženice, v okrese Púchov zavádza elektronickú evidenciu komunálneho a triedeného odpadu. Chcú, aby občania prevzali zodpovednosť za odpad, ktorý tvoria. Ak občan nechce triediť a produkuje viac odpadu bude platiť plný poplatok za odpad. Ak domácnosť triedi odpad, vyloží len naplnenú nádobu so ZKO napr. len 1x za mesiac (frekvencia zvozu v obci je každých 14 dní) bude odmenená úľavou z poplatku.

Ako to bude fungovať?

Koncom júna boli v obci označené nádoby so ZKO adresnými nálepkami s QR kódom v každej domácnosti. Starosta obce Ing. Juraj Hrišo bol pri označovaní prekvapený, koľko nádob má v skutočnosti každá domácnosť. Aj vďaka informačnej kampani, evidencii  a lepšiemu triedeniu verí, že občania reálne nebudú potrebovať také množstvo nádob.

V obci sa zbiera triedený odpad– plast a kov, formou vrecového zberu. Preto každá domácnosť obdržala štartovací balíček s nálepkami s adresným identifikátorom a inštrukcie ako bude evidencia prebiehať.

Občania boli informovaní, aby k odpadu pristupovali zodpovedne. Vykladali len plné nádoby so ZKO a vrecia s vytriedeným odpadom označili správnou nálepkou. Evidenciu odpadu bude obec zabezpečovať vo vlastnej réžií.

Pri označovaní nádob sme boli zvedaví aj na názor občanov

Tí vyjadrili spokojnosť so zavádzaním moderného systému. Tešia sa aj z toho, že v blízkom okolí sú prvou obcou, ktorá takýto systém zavádza a budú inšpiráciou pre okolie. Páči sa im prístup starostu, ktorý chce vytvoriť spravodlivý systém, ktorý podnieti vyššiu zodpovednosť každej domácnosti za vykladaný odpad.

V obci je téma ekologického životného štýlu obľúbená. Pravidelne pre občanov usporadúvajú rôzne podujatia a prednášky napríklad aj o zero waste životnom štýle.

Získajte prehľad a nedoplácajte na odpadové hospodárstvo. Naši regionálny manažéri vám poradia ako na to – kontakt TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.