JRK | Spojenie teórie a praxe v Nitre - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Spojenie teórie a praxe v Nitre

Príklady z praxe | 02.08.2019

Tento raz prinášame trochu netradičný príklad z praxe. O tom ako iniciatíva jedného človeka môže prispieť k užitočnému riešeniu pre viacerých.

Študentka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore krajinné inžinierstvo Zuzana Špuntová sa rozhodla, že prepojí teóriu s praxou. Pripravila projekt komunitného kompostovania pre študentov, ktorí bývajú na internáte. Chce tak zlepšiť vzťah a zodpovednosť obyvateľov internátu k odpadu.

 

Začiatkom júla sme v areáli SPU v Nitre inštalovali kompostér, ktorý bude slúžiť komunite študentov.  Iniciatívna študentka musela vynaložiť veľa snahy, aby sa projekt podarilo odštartovať. Dôvodov pre vznik projektu bolo niekoľko: ,,najviac ma zarazila skutočnosť, že vyše 50 % ZKO tvorí práve bioodpad. Napadlo mi, že ako univerzita, ktorá je vždy lídrom v oblasti ekológie a životného prostredia, by sme mali byť príkladom a množstvo BRKO v ZKO znížiť. A kde začať lepšie, ako priamo pri študentoch, na internátoch? Tento nápad som spomenula pani inžinierke Bárekovej PhD.,  ktorá sa na našej univerzite venuje Odpadovému hospodárstvu. Myšlienka ju nadchla a rozhodla sa s celým procesom pomáhať a koordinovať ho.“

Pod kompostérmi je umiestnené ochranné pletivo proti hlodavcom

Od nápadu k realizácii

Pred zriadením komunitného kompostoviska Zuzana zisťovala záujem svojich spolužiakov doslova od dverí k dverám. Informovala ich o projekte a o tom ako by mohli byť priamo súčasťou projektu, ktorý prinesie priame výsledky, ktoré súvisia s ich štúdiom. Mnohí prejavili záujem, čo ju posmelilo v ďalšej aktivite.

Ďalej bolo potrebné premyslieť množstvo detailov, ako bude kompostovisko správne a efektívne fungovať v komunite študentov, predišlo sa zničeniu alebo nesprávnemu využívaniu. Tak ako je to pri komunitných kompostoviskách, ktoré sme inštalovali napr. v Bratislave, aj tento kompostér je zabezpečený pred odcudzením, zamknutý (s prístupom pre tých, ktorí prejavia záujem o zapojenie) a je pod ním inštalované ochranné pletivo proti hlodavcom.

Veľmi dôležité bolo presvedčiť o efektivite projektu aj vedenie univerzity. Na to sa však veľmi dobre pripravili a všetky obavy vyvrátili príkladmi z praxe a prepracovaným plánom ako bude kompostovisko fungovať.

Kompostér SMART s objemom 1100 litrov je umiestnený v areáli univerzity tak, aby nebránil iným aktivitám, bol dostupný študentom a pôsobil esteticky. Okrem tohto kompostéra je súčasťou aj starší, ktorý bude slúžiť ako zásobník na hnedý materiál pre vyvážené zloženie kompostu.

Ako to bude fungovať?

Projekt odštartuje v novom akademickom roku. Pre študentov bude prebiehať informačná kampaň ako sa do kompostovania môžu zapojiť . Informácie budú zverejnené aj na sociálnych sieťach jednotlivých fakúlt či v študentských skupinách, webových stránkach univerzity alebo formou plagátov na nástenkách.

Študenti, ktorí prejavia záujem o kompostovanie si sami zabezpečia nádoby, do ktorých budú bioodpad zbierať. Takto to už funguje pri triedení PET fliaš, skla alebo papiera. Keďže kompostér bude uzamknutý, prístupový kód budú mať k dispozícii iba členovia komunity. Kompost majstrom a zodpovednosť za starostlivosť o obsah kompostéra bude mať Zuzana. ,,Máme snahu zapojiť do procesu čo najviac študentov. Preto by sme chceli aktivity spojené so starostlivosťou o kompostér a využitie hotového kompostu začleniť aj do vyučovania v rámci predmetov spojených s odpadovým hospodárstvom.“

Vzniknutý kompost využije botanická záhrada SPU, ktorá sa nachádza hneď pri internátoch. ,,Všetky komplikácie sme však postupne vyriešili a veríme, že projekt bude úspešný a motivuje aj iných, aby sa k podobnému kroku odhodlali,“ dodáva Zuzana.

S univerzitou spolupracujeme na zaujímavých projektoch, študentských stážach a osvetových aktivitách už dlhodobo. Preto nás veľmi teší odhodlanie a záujem študentov prepájať teóriu a prax v ich každodennom živote. 🙂

Chcete založiť komunitné kompostovisko? Prečítajte si ako na to TU

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.