JRK | Rozhovor so starostom Hronseku: ,,Ako prvé som vyhodil vedro hrdzavých klincov." - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Rozhovor so starostom Hronseku: ,,Ako prvé som vyhodil vedro hrdzavých klincov.“

Príklady z praxe | 21.02.2020

Starosta obce Hronsek v rozhovore prezradí, ako aj vďaka bioodpadu dosiahol 60 % mieru triedenia.

Od minulého roka je vo februári v mestách a obciach rušno. Všetky spracovávajú výsledky a počítajú mieru triedenia, ktorá ovplyvní výšku poplatku, za uloženie odpadu na skládku. Veľa samospráv začalo prijímať opatrenia na jej zvyšovanie, mnohé sú sklamané, že budú opäť platiť viac.

Hronsek je obec, v ktorej intenzívne pracujú na riešení odpadov. Starosta obce, Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., súhlasil, že nám v rozhovore prezradí, ako sa mu podarilo dosiahnuť viac ako 60 % mieru triedenia. Už pri príchode nás vítal s úsmevom, dobrou náladou, kávou a chuťou podeliť sa o úspechy, ktoré sa im podarilo dosiahnuť.

 • V minulom roku ste dosiahli veľmi pekný výsledok pri miere triedenia. Aké to bolo číslo?

Máte pravdu, je to až 60,49 %.

 • Zrejme to nie je len náhoda a vyžadovalo to veľa  práce. Čo pre to robíte?

Naozaj to nebolo len tak. Bolo to veľmi náročné a je za tým veľa mojej práce, pracovníkov obce a tiež obyvateľov. My sme si nastavili plán na začiatku roka. Viedli sme si veľmi podrobnú evidenciu produkcie všetkých odpadov a mieru triedenia na mesačnej báze. Všetky výsledky máme spracované priebežne v jednej tabuľke. Taktiež porovnávame výsledky s predchádzajúcim rokom. Zameriavame sa hlavne na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Tieto najviac ovplyvňujú výsledok. Naša produkcia ZKO je priemerne 1 800 kg týždenne, čo je stále relatívne dosť na takmer 700 obyvateľov a 210 domácností. Avšak za posledné roky sme klesli z 2 500 kg týždenne. Našim cieľom je znížiť produkciu ZKO aspoň na 1400 – 1500 kg za týždeň. Už  64 % domácností má domáci kompostér. Zvyšné domácnosti plánujeme vybaviť kompostérmi v tomto roku. Aj takto by mala produkcia ZKO opäť klesnúť.

 • Keď ste začínali, mali  ste priemerne 24 kg vyzbieraných recyklovateľných zložiek na obyvateľa za rok, dnes dosahujete až 50 kg/obyv./ročne. Čo ste urobili pre dvojnásobný nárast?

Bol to dlhodobý proces. Posilnili sme hlavne zber triedených zložiek. Triedený zber u nás prebieha formou :

 • vrecového zberu plastov a VKM z domácností,
 • všetky komodity zbierame do 1 100 l kontajnerov,
 • zberného miesta na BRO.

Momentálne máme v obci deväť stojísk. Obyvatelia musia mať možnosť, kam dať odpad. Donášková vzdialenosť nesmie byť veľká, pretože šanca dotriedenia sa výrazne znižuje.

 • V minulosti ste mali výrazne menej stojísk. Koľko ste ich doplnili?

Pri mojom nástupe boli štyri. Bolo to veľmi málo. Ľuďom musíte vytvoriť podmienky a potom môžete očakávať výsledky. Bez toho to nejde. Donášková vzdialenosť ku stojiskám je u nás maximálne 150 m, ak je to ďalej ľudia sú jednoducho leniví a netriedia. Z môjho pohľadu je to ešte stále ďaleko. Preto budeme množstvo kontajnerov znovu zvyšovať. Posilnili sme zber elektro odpadu, začali sme pravidelne zbierať drevený odpad a hlavne zaviedli sme pravidelný vývoz biologicky rozložiteľných odpadov.

 • S Hronsekom sme začali spolupracovať, keď ste v roku 2014 nastúpili do funkcie. Za päť rokov ste sa výrazne posunuli. Aké bolo úplne prvé opatrenie, ktoré ste urobili?

Na to už teraz spomínam s úsmevom. Mali sme tu pár zanedbaných vecí. Práve vy ste ma upozornili, že v zmysle zákona sme nemali zber kovov. Aby som splnil túto povinnosť a mal všetko v poriadku, odovzdal som do zberne vedro zhrdzavených klincov, ktoré sme mali z upratovania. Ale ako hovorím, je to už len úsmevná spomienka. Dnes máme odpadového hospodárstvo nastavené veľmi dobre.  Stále vidím možnosť na zlepšenie. Náš paušálny poplatok za odpady je 17 Eur. Myslím, že je najnižší v okolí, napriek tomu vieme pokryť všetky náklady.

 • Ročne vyzbierate 180 kg BRO na obyvateľa. Inšpirujte iné samosprávy, ako na to.

Mám to šťastie, že vo vzdialenosti štyroch kilometrov mám zariadenie na energetické zhodnotenie BRO, kam ho vozíme. Ak by som ho nemal, určite by som prevádzkoval malú kompostáreň do 100 ton. Asi by som musel mať aj dve, či jednu väčšiu. Produkcia tohto odpadu je totiž viac ako 120 ton ročne. Hoci máme väčšinu domácností vybavenými kompostérmi a zvyšné ich dostanú tento rok. Ľudia však chcú odovzdať BRO ako je veľká tráva, konáre a podobne. Podľa zákona sme povinní zabezpečiť dvakrát ročne sezónny zber BRO. My zber zabezpečujeme pravidelne, v sezóne sa dá povedať denne. V obci pristavíme veľký hákový kontajner, kam ho môžu nosiť. Nemajú s tým žiadny problém, každý chce mať pekné okolie a záhradu.

 • Nemáte problém s tým, že by ste v ňom našli aj odpad, ktorý tam nepatrí?

Stalo sa nám to len raz, čo bola tráva v plastovom vreci. Kontajner je uložený na stálom mieste a je pod kamerou. Vinníka veľmi rýchlo odhalíme. Zber je dobre zabehnutý a ľudia ho vítajú. Kontajnery využívame aj na zber BRO z verejných priestranstiev. Hronsek je zelený, obhospodarujeme 50 tis.m2 zelených plôch, ktoré sú intenzívne kosené. Patrí sem napr. kaštieľska záhrada, cintorín, ihrisko atď. Preto všetkým odporúčam, ak nemáte možnosti ako mám ja, určite je dobré prevádzkovať v obci malú kompostáreň. Ak sa starosta začne starať o zeleň v obci, zistí, že takéhoto odpadu je neskutočne veľa. Všetok môžu započítať do miery triedenia.

 • Obec máte čistú a udržiavanú, nielen v záhradkách, ale aj  okolo miestneho potoka a ciest. Myslíte si, že opatrenia v OH tomu napomohli?

Určite. S úsmevom spomínam na obdobia, kedy som začínal ako starosta. Nemali sme síce veľké čierne skládky. Avšak v našom katastri sme často nachádzali opotrebované pneumatiky. Tie sme pravidelne zbierali. Teraz si to však udržujeme. Preto je potrebné to ohnisko prípadnej budúcej čiernej skládky čo najskôr odstrániť. Každoročne však pravidelne v spolupráci s obcou Veľká Lúka naše hasičské zbory čistia okolia ciest a potokov v našich katastroch. Myslím, že patríme k tým čistejším lokalitám na Slovensku.

 • Ako hodnotíte požiadavku niektorých samospráv, že do miery triedenia by sa mal započítať aj bioodpad z kompostérov?

Je to komplikované. Základná filozofia je, aby v ZKO neboli recyklovateľné zložky a tiež BRO. Pokiaľ dáte ľuďom možnosť triediť a odovzdať všetok takýto odpad, urobíte správnu osvetu, nevidím v tom žiadny zmysel, aby tomu bolo tak. Pri kompostovaní napokon ide o predchádzanie vzniku odpadu. My sme dosiahli 60 % aj bez toho, aby sme započítavali bioodpad z kompostérov.

Kompostovanie využívame a chceme, aby kompostovali všetci občania. Aj takto znížime množstvo ZKO.  Ak bude 100 % domácností kompostovať, budeme môcť uplatniť výnimku na triedený zber kuchynského odpadu. Ten je vysoko nákladný a nemali by sme ho ani kam umiestniť na zhodnotenie.

 • U vás v bytových domoch máte tiež zavedené komunitné kompostovanie. Ako sa vám osvedčilo?

Funguje to veľmi dobre. Ľudia sa toho veľmi dobre zhostili. Kompostéry pre všetky štyri bytové domy sa nám podarilo zabezpečiť z projektu Zelená dedina. Naši starší spoluobčania z bytoviek dokonca vypracovali rozpisy, kedy a kto bude kompost prekopávať. Hotový kompost využívajú vo svojich záhradkách.

 • S akými reakciami ľudí ste sa pri týchto zmenách stretli ?

Treba na nich edukačne vplývať. Vysvetľujeme im, že čím je vyššia separácia, tým viac ušetrených prostriedkov má obec k dispozícii. S porozumením prijali zber BRO. Vedia, že sa na mňa môžu spoľahnúť. Vplývam na nich, aby netvorili čierne skládky, lebo v konečnom dôsledku si ich zaplatia sami. Ak nebudú zvyšovať naše náklady, nebudú musieť platiť vyššie poplatky.

 • Čo vás čaká v najbližšom období čaká?

V prvom rade sa budeme snažiť znižovať produkciu ZKO. Počas tohto roka chceme do zvyšných domácnosti doplniť kompostéry a zriadiť ďalšie stojiská s veľkoobjemovými kontajnermi na BRO. Tiež plánujeme zvýšiť množstvo stojísk na triedený zber. Nevyhnutnou súčasťou toho všetkého je však osveta. Dám si veľmi záležať na tom, aby som kontroloval mieru triedenia aj z jednotlivých domácností po zavedení kompostovania či sa nám ZKO znovu znížilo.

Rozhovor pripravila regionálna manažérka Jana Nékyová, ktorá sa stará o banskobystrický kraj a okresy Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovsky Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín.

Začnite riešiť bioodpad efektívne, obráťte sa na regionálneho manažéra vo vašom kraji.

Zobraziť kontakty

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.