JRK | Prevzdušňovacia technológia - aj kompost potrebuje dýchať - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prevzdušňovacia technológia – aj kompost potrebuje dýchať

Všetky | 08.03.2022

Kompostovanie je aeróbny proces. Ak bioodpad nemá vzduch, začína hniť a nikdy z neho nebude kompost. Priemyselná kompostáreň s veľkým objemom zhodnocovaného bioodpadu sa preto bez prevzdušňovacej technológie nezaobíde. Rakúsko patrí medzi kompostovacie veľmoci a preto práve tu čerpáme znalosti a skúsenosti. Naši technici z Compost Systems majú 30-ročné skúsenosti a viac ako 400 realizácií priemyselných kompostární po celom svete. Preto ak chcete vybudovať kompostáreň alebo potrebujete pomôcť s rekonštrukciou už existujúcej, v JRK ste na správnom mieste.

Problémom slovenských kompostární nie je len ich nedostatok, ale aj to, že nekompostujú správne a už vôbec nevyrábajú kompost, o ktorý by bol u poľnohospodárov alebo aspoň občanov záujem. Mnohé kompostárne sú len zberným miestom pre bioodpad z verejnej zelene či vytriedený kuchynský BRKO z domácností. Nečudo, že sa v ich okolí môže šíriť zápach a nevábne kopy hnijúceho odpadu, ktoré pôsobia odpudzujúco. S tým všetkým vám však vieme ľahko poradiť.


V článku sa dočítate:

 • prečo kompost potrebuje dýchať,
 • čo je to prevzdušňovacia technológia,
 • čo ju tvorí a aké sú jej prínosy.

Kompostovanie sa zdá byť jednoduchým procesom, tak prečo ešte stále nie je kompost, ako prírodné a dostupné hnojivo, bežne používané? Lebo vyrobiť naozaj dobrý kompost nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Mnohé kompostárne by sme mohli považovať skôr za skládky bioodpadu s nedostatočnou technikou a žiadnou technológiou na jeho spracovanie. Sú len novým „miestom preč,“ kam sa umiestni zelený a kuchynský BRKO po tom, čo ho už rok musíme povinne triediť. Veľké kopy bioodpadu, ktoré nemôžeme nazvať kompostovacími základkami, ležia úhorom niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Odpad postupne hnije, zapácha, láka zvieratá, znepríjemňuje život pracovníkom kompostárne aj okoliu. Na konci tohto procesu je akási hmota, ktorú ak použijeme ako hnojivo, v lepšom prípade nebude mať žiadne účinky, v horšom môže byť pre pôdu aj rastliny toxická.

Lucia Baľak Lukáňová: Zdravá pôda potrebuje zdravý kompost

Kompostovacie zakladky

Kompostovanie musí byť riadený proces

Kompostovanie je prírodný, človekom riadený proces, pri ktorom dochádza k rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu. Pôdne organizmy a mikroorganizmy vytvárajú organické hnojivo – kompost.

V prírode prebieha rozklad prirodzene, my sa ho však snažíme technicky ovládať, s cieľom získať čo najväčšie množstvo kvalitného hnojiva, za čo najkratší čas. Kompostovanie, aj to v profesionálnej kompostárni, nie je raketová veda, no ide o chemický proces, ktorý vyžaduje dodržiavanie určitých postupov. Práve preto musíme organizmom v kompostovacej základke zabezpečiť vhodné podmienky pre život:

 • rôznorodú a vyváženú potravu,
 • prísun vzduchu,
 • dostatok vlhkosti,
 • optimálnu veľkosť potravy.

Všetky výpočty, návrh optimálneho pracovného postupu, projekcia a inštalácia automatického riadiaceho systému sú súčasťou našej práce.

ROZHOVOR: Slovenské kompostárne nevedia o kompostovaní takmer nič

Uvedomme si, že medzi kompostovaním (aeróbny proces) a hnitím (nežiadúci, anaeróbny proces) je veľký rozdiel práve v tom, že kompostovanie je riadené. Pri priemyselnom kompostovaní na kompostárni to platí dvojnásobne. Ideálne podmienky pre život a rozvoj mikroorganizmov musíme sledovať a riadiť, aby bol výsledný produkt – kompost – vyrobený v požadovanej kvalite a čase. Postupne si predstavíme technológiu pre riadenie týchto procesov.

Produkcia CO2 pri nakladaní s odpadom

Dostatok vzduchu – prevzdušňovacia technológia

Pre kompostovanie je nevyhnutný prístup vzduchu – mikroorganizmy musia v prvom rade dýchať, aby prežili a boli schopné premeniť biologický odpad na hnojivo. V kompostéri im v tom vieme pomôcť pravidelným premiešavaním ručným prekopávačom, v kompostárni používame techniku – napr. traktorom ťahaný prekopávač. Ak však hovoríme o priemyselnej kompostárni, ktorá spracováva aj kuchynské BRKO, je nevyhnutná aj integrovaná prevzdušňovacia technológia. Okrem dôležitosti pre kompostovací proces, zabezpečuje aj elimináciu zápachových emisií do okolia. Preto môžu byť kompostárne s týmto vybavením situované v blízkom okolí obydlí a obyvatelia sa nemusia báť zápachu.

Integrovaná prevzdušňovacia technológia pozostáva z:

 • prevzdušňovacích potrubí – umiestnených pod kompostovacími základkami. V tomto prípade ide o originálne potrubia, dizajnované práve na tento účel. Ich výhodou je odolnosť voči prejazdom ťažkej techniky, jednoduchá montáž a nízke obstarávacie náklady. Navyše sú odolné aj voči agresívnym chemickým látkam. Špeciálny tvar potrubia zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu po celej dĺžke základky a zároveň ľahké odvádzanie výluhov. Potrubie je vybavené ventilačnými tryskami, ktoré znižujú riziko upchatia technológie na minimum.
prevzdusnovacia technologia

Vzduch vháňaný do základky – pozitívne prevzdušňovanie

prevzdusnovacia technologia, prevzdusnovacie potrubia

Inštalácia prevzdušnovacích potrubí

VIDEO –  záťažový test prevzdušňovacích potrubí
 • dúchadiel – ktoré sú schopné do základy vháňať potrebné množstvo vzduchu (pozitívne prevzdušňovanie), prípadne ho odsávať (negatívne prevzdušňovanie). Dúchadlá sú navrhnuté tak, aby odolali aj náročnému prostrediu, ktoré vzniká pri rozklade biologicky rozložiteľných odpadov. Veľkosť a množstvo dúchadiel vždy záleží od konkrétneho projektu kompostárne, s cieľom zabezpečiť nízke prevádzkové náklady a vysokú účinnosť pre dosiahnutie ideálnych podmienok kompostovania.
prevzdusnovacia technologia, duchadla, ventilatory

Systém dúchadiel

 • sifónových nádob – sú dôležitou súčasťou kanalizačno-potrubného systému kompostárne. Slúžia na zachytávanie zápachu a prípadných nečistôt, ktoré vo forme výluhov odtekajú potrubiami z kompostovacích základok.
 • riadiaca stanica prevzdušňovania – prepojenie medzi potrubiami a dúchadlami riadi stanica, ktorú je možné obsluhovať aj na diaľku prostredníctvom počítača či smart telefónu. Výhodou je hotové zariadenie, ktoré sa umiestni na kompostáreň a pripojí sa na prevzdušňovací systém. V prípade negatívneho prevzdušňovania zabezpečuje prenos odpadového vzduchu do biofiltra.

Prínosy prevzdušňovacej technológie:

 • eliminácia zápachových emisií,
 • zabezpečenie potrebného prístupu vzduchu pre kompostovací proces,
 • regulácia teploty v základke,
 • regulácia a odvádzanie vlhkosti,
 • automatizované riadenie,
 • urýchlenie kompostovacieho procesu a zvýšenie kapacity kompostárne,
 • neustály prehľad o priebehu kompostovacieho procesu.

Nevýhody:

 • náročnejšia inštalácia do existujúcich kompostární.

Využite otvorené možnosti financovania

Ešte stále máte výnimočnú šancu vybudovať profesionálnu kompostáreň alebo vylepšiť tú existujúcu vďaka prostriedkom z 56. výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Naši regionálny manažéri a projekčný tím sú pripravení navrhnúť riešenie aj pre vás.

Najbližšie termín uzávierok žiadostí:

 • 28. februára 2022
 • 2. mája 2022
 • 30. júna 2022

Príspevok môže byť poskytnutý na financovanie:

 1. výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
 2. iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače), ktoré sú potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.
Získajte kompletné informácií o 56. výzve OPŽP 

profesionalna kompostaren

Neprehliadnite: Chcete vedieť ako vyzerá takáto kompostáreň? Prečítajte si náš ďalší článok ….

 

Pripravujeme ďalšiu exkurziu, prihlásiť sa môžete už teraz odoslaním formulára 

Prvým a najdôležitejším predpokladom, ktorý musíme splniť, ak chceme vytvoriť kvalitný kompost je, že vzduch v základkách musí prúdiť. Náš projekčný tím má tridsaťročné skúsenosti s budovaním priemyselných kompostární po celom svete. Pri každom projekte sa kladie dôraz na kvalitu výsledného kompostu, ale aj na to, aby jeho výroba bola jednoduchá z pohľadu potrebnej techniky, technológie, obsluhy a zároveň tak, aby všetko bolo ekonomicky efektívne.

Vieme, ako vybudovať kompostáreň, ktorá bude naozaj fungovať. Poradíme aj vám. Zavolajte svojmu regionálnemu manažérovi ešte dnes

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.