JRK | Predchádzať vzniku odpadu môžu už aj v obci Švábovce - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Predchádzať vzniku odpadu môžu už aj v obci Švábovce

Príklady z praxe | 11.06.2018

Vo väčšine domácností tvorí biologicky rozložiteľný odpad (BRKO) viac ako polovicu objemu nádoby. Tento druh odpadu však nemusí končiť na skládke a navyše môže byť užitočným pomocníkom pri pestovaní zelene, zeleniny a ovocia a zvýšení kvality pôdy.

Pre zavedenie systému záhradného kompostovania sa rozhodla aj obec Švábovce na východe Slovenska. Obec s takmer 1500 obyvateľmi leží v okrese Poprad. V priebehu apríla obec pre občanov zabezpečila kvalitné kompostéry JRK SMART s objemom 900 litrov. BRKO, ktorý vzniká v domácnostiach pri spracovaní ovocia, zeleniny a zelene zo záhrad budú spracovávať priamo na mieste jeho vzniku a množstvo odvážaného zmesového komunálneho odpadu (ZKO) môže postupne klesať.

Súčasťou zavedenia systému záhradného kompostovania v Švábovciach je osvetová kampaň. Ku kompostérom dostali informačné materiály a v obecnom spravodajcovi budú postupne vychádzať články venované kompostovaniu v kompostéroch. Občania sa napríklad dozvedia o výhodách kompostovania v kompostéri v ich záhrade.

Kompostér JRK SMART

Kvalitný kompostér

 • zabráni nadmernému premokreniu kompostovaného materiálu, ktorý by v prípade vysokej vlhkosti podliehal hnilobnému procesu a zapáchal
 • zabraňuje nadmernému vysušeniu materiálu, v ktorom by bol proces rozkladu spomalený alebo pozastavený
 • znižuje intenzitu svetla, ktorú materiál príjíma. Pre vytvorenie kvalitného kompostu je potrebné tmavé prostredie
 • umožňuje kompostovanie „za tepla“ aj pri menšom objeme kompostovaného materiálu, čo zabezpečí vyšší stupeň hygienizácie a likvidácie klíčivosti burín
 • zabraňuje nežiadúcemu príletu semien burín z vonkajšieho prostredia
 • obmedzuje vstup nežiadúcich živočíchov a hmyzu ku kompostovanému materiálu
 • je estetickejším riešením v porovnaní s hromadením odpadu na kope alebo jame. Takéto riešenie už navyše nie je v súlade s platnou legislatívou
 • kompostovanie v ňom je efektívnejšie a rýchlejšie
 • má dlhú životnosť
 • je pevný a odolný voči vplyvom počasia (vietor, dážď, sneh…)
komposter

Na prednáške sa občania Šváboviec dozvedeli aj ako vytvoriť kvalitný substrát.

Najdôležitejšou časťou osvety sú však prednášky pre obyvateľov pri rozdávaní kompostérov. Počas nich obyvatelia získajú komplexné informácie o tom, ako správne kompostovať a vzniknutý kompost využiť. Dozvedia sa, prečo je kompostovanie dôležité a ako tým môžu prispieť k zníženiu množstva skládkovaného odpadu. 

Samospráva sa rozhodla bezplatne venovať kompostér len tej domácnosti, ktorej zástupca sa zúčastní na prednáške. Po jej absolvovaní obyvatelia podpisovali preberacie protokoly, v ktorých sa zaviazali dodržiavať podmienky správneho používania kompostérov. Švábovce si nielen splnili zákonnú povinnosť a pre občanov obstarali  kvalitné kompostéry na spracovanie BRKO, ale k jeho riešeniu pristupujú systematicky. Kladiú veľký dôraz na to, aby mali občania dostatok informácií a vďaka kompostérom spoločne dosiahli požadovaný výsledok – zníženie množstva ZKO.

Znížte množstvo odpadu vo vašej samospráve, obstarajte kvalitné kompostéry a spracujte bioodpad priamo na mieste jeho vzniku. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.