JRK | Podujatia predišli skládkovaniu takmer 20 000 kg odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Podujatia predišli skládkovaniu takmer 20 000 kg odpadu

Príklady z praxe | 17.12.2018

V roku 2018 sa čoraz viac organizátorov podujatí snažilo, aby ich festival, trh alebo iné podujatie produkovalo menej odpadu.

Zaviedli triedený zber odpadu, v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky vzdelávali a informovali účastníkov o možnosti predchádzania vzniku odpadu a/alebo zaviedli používanie kompostovateľných riadov. 

Veľmi nás teší, že sme mohli byť pri spolupráci na projektoch, ktoré sa snažia zlepšiť kvalitu životného prostredia, predísť odpadu z jednorázových riadov a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Podujatia sme pomáhali so zabezpečením zberu bioodpadu na spracovanie (R3 -recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá, vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov), s vybavením kompostovateľnými riadmi alebo kompostovaním priamo na mieste vzniku odpadu.

Počas roka tak svojim zodpovedným správaním k odpadu predišli skládkovaniu 16 040 kilogramov odpadu. Ďakujeme im za spoluprácu, a veríme že budú inšpiráciou aj pre ďalších.

Inšpirujte sa príkladmi zodpovedných podujatí a v roku 2019 produkujte menej odpadu aj VY.

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.