Vymeňte jednorázové plasty za kompostovateľné obaly a ekologicky ich spracujte

Vyberte si z našej ponuky riešení pre usporiadateľov podujatí

Pripravte moderné podujatie a produkujte menej odpadu

Spolupracujeme s organizátormi podujatí a dodávame im produkty a technológie, ktoré pomáhajú zabezpečovať ekologický priebeh udalosti a efektívnejšie odpadové hospodárstvo pre zabezpečenie ekologickejšieho priebehu podujatia alebo festivalu.

MENEJ ODPADU NA PODUJATIACH

Čoraz viac organizátorov podujatí sa snaží predchádzať vzniku odpadu. Zavádzajú triedený zber všetkých druhov odpadu, informačné stanice pre účastníkov alebo povinnosť používať všetky kompostovateľné riady pre stánky s občerstvením. Aj vaše podujatie môže produkovať menej odpadu.

Na podujatí alebo vašej gastro prevádzke použite kompostovateľnú alternatívu k jednorázovým plastovým riadom. Vyberte si z našej širokej ponuky kompostovateľných riadov a obalov pre vaše podujatie, festival alebo prevádzku.

Biologicky rozložiteľný potravinový odpad, ktorý vznikne počas podujatia alebo festivalu môžete spracovať priamo na mieste jeho vzniku v elektrickom kompostéri. Vďaka unikátnej technológii a mikroorganizmom ACIDULO sa odpad zredukuje o 90 %  a  za 24 hodín sa premení na kvalitný kompost.

Čoraz viac usporiadateľov chce otázku vzniknutých odpadov riešiť efektívne. Ponúknite návštevníkom kvalitnú odpadovú infraštruktúru pre zbieranie, triedenie a spracovanie odpadu. Pre menej odpadu na podujatiach spolupracujeme s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, aby sme spoločne zabezpečili efektívnu infraštruktúru, kvalitné produkty a správne vzdelanie.

Inšpirujte sa podujatiami, ktoré sa rozhodli zlepšiť nakladanie s odpadom: 

Pohoda Festival

Dobrý Trh

   

 

Zlepšime spoločne vaše odpadové hospodárstvo

  • Kompostovateľné riady

    100 % biodegradovateľné riady a obaly pre vaše podujatie alebo prevádzku.

  • Spracovanie odpadu na mieste jeho vzniku

    Dnes odpad zajtra kvalitný kompost vďaka modernej technológii elektrického kompostéra.

  • Komplexné riešenie

    Efektívne riešenie zberu a spracovanie pre menej odpadu na podujatiach.

Zavrieť video