JRK | Odpady, ktoré by určite nemali končiť v zmesovom odpade - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Odpady, ktoré by určite nemali končiť v zmesovom odpade

Nezaradené | 11.01.2024

Triedenie odpadu sa stáva aktivitou, ktorá dáva zmysel nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj z ekonomického. Aj napriek tomu mnohí z nás vhadzujú do čiernych nádob odpadky, ktoré tam nemajú čo robiť, namiesto toho, aby sme ich zaniesli na zberný dvor.

Biologicky rozložiteľný kompostovateľný odpad 

Početné analýzy odpadu ukazujú, že 30 až 40 percent zmesového komunálneho odpadu tvorí bioodpad. Čísla sa môžu líšiť podľa sezóny a druhu zástavby, avšak pre celé Slovensko platí, že v tomto ohľade sa máme v čom zlepšovať. Záhradná zeleň, konáre alebo šupky od zemiakov by sa mohli kompostovaním stať hodnotným vstupom pre poľnohospodárstvo, ale aj pre verejnú zeleň či záhrady.

Dôvodom plných kontajnerov je aj plytvanie potravinami – v smetných košoch sa počas analýz odpadu často nájdu celé bochníky chleba, kilá ovocia a zeleniny alebo ani neotvorené mliečne výrobky. Pritom by stačilo ich včas zjesť, správne uskladniť, či už správne vytriediť alebo skompostovať. 

Veľkoobjemový odpad

Nadrozmerný odpad býva mnohokrát častým problémom mnohých samospráv. Starý nábytok, koberce, veľké polystyrénové obaly zo spotrebičov a iné komodity končia v kontajneroch na zmesový komunálny odpad. V horšom prípade sú položené vedľa nich. Tento odpad nie je možné odniesť pri pravidelných zberoch a samospráva musí tieto komodity spratať na vlastné náklady. V zmysle finančných úspor, ako aj ochrany životného prostredia a udržania ulíc čistých, je v záujme všetkých, aby občania využívali na tento účel služby zberného dvora.

Okrem zberného dvora môžu občania využiť aj kampaňové zbery, ktoré samospráva zvyčajne zrealizuje počas jarného a jesenného upratovania. Obce a mestá sú povinné podľa potreby, najmenej dvakrát do roka realizovať zber a prepravu objemných odpadov, biologicky rozložiteľného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia (Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, § 81 ods. 7  písm. g ).

V prípade jednorazových príležitostí (sťahovanie či rekonštrukcia bytov) odporúčame občanom sa informovať na obecnom úrade o ďalších možnostiach a prenájme kontajnerov.

Stavebný odpad

V praxi bohužiaľ stále narážame na nezodpovedných občanov, ktorí pri rekonštrukcii svojho domu hádžu do čiernej nádoby aj stavebnú suť alebo tehly. Aj keď sa môže zdať, že toho nie je veľa, majte vždy na pamäti, že tento odpad je potrebné odviezť na zberný dvor. 

Stavebný odpad navyše výrazne zvýši váhu a komplikuje pracovníkom služby manipuláciu s nádobou. V neposlednom rade sa tým zvyšujú poplatky samosprávy voči zberovej spoločnosti, ktorá so zozbieraným odpadom následne manipuluje.

Elektroodpad

Drobná elektrotechnika a domáce spotrebiče by rozhodne nemali končiť v zmesovom odpade či pohodené v prírode.  Za porušenie zákazu zbavovať sa spotrebičov nelegálnym spôsobom dokonca hrozí aj pokuta. Tento druh odpadu patrí do špeciálnych kontajnerov alebo na zberné dvory. Mnohé elektospotrebiče sa navyše považujú za cenný zdroj surovín (napr. zlato, meď, platina či paládium). Z tohto dôvodu viaceré predajne elektrotechniky zaviedli spätný zber odpadu. 

Niektoré druhy elektroodpadu sú navyše zaradené medzi nebezpečný odpad, nakoľko obsahujú nebezpečné látky (napr. ortuť, olovo v batériách a iné látky) a tie by na skládke naozaj končiť nemali. Samostatnú kategóriu tvoria chladiace kvapaliny, ktoré obsahujú chladničky a mrazničky.

Textil a šatstvo

Oblečenie je súčasťou nášho každodenného života. Používame ho 24 hodín denne. To znamená, že predstavuje jednu z komodít, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý tvorí 4 % komunálneho odpadu. Medzi šatstvo patria napr. spodná bielizeň, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opotrebované. Tento druh odpadu sa najčastejšie recykluje na materiály, z ktorých sa vyrábajú vlákna pre automobilový, nábytkársky priemysel alebo akustické, retenčné a tepelnoizolačne dosky.

Existujú možnosti ako správne nakladať so šatstvom pred tým než sa stane nepotrebnou vecou, čiže odpadom. Zachované oblečenie môžete darovať známym či charite. Zúčastniť sa môžete aj búrz alebo swapov, kde môžete svoje staré šatstvo vymeniť za iné kúsky, ktoré obohatia váš šatník.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.