JRK | Nový Tekov: náklady na odpadové hospodárstvo začína obec žnižovať zavedením domáceho kompostovania - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nový Tekov: náklady na odpadové hospodárstvo začína obec žnižovať zavedením domáceho kompostovania

Príklady z praxe | 26.04.2018

O tom, že kompostovanie je najprirodzenejším spôsobom znižovania produkcie komunálneho odpadu, sú presvedčení aj v obci Nový Tekov. Obec leží na juhu Slovenska v okrese Levice a má 824 obyvateľov.

V katastri obce sa nachádza skládka odpadov preto za uloženie odpadov donedávna platili len minimálny poplatok. Situácia sa však zmenila a obec uhrádza skutočné náklady na zneškodnenie odpadov na skládke. Poplatok, ktorý platia občania však ostal nezmenený a obec dopláca ročne na odpadové hospodárstvo desaťtisíce eur.  Aj z tohto dôvodu sa od budúceho kalendárneho roka bude poplatok za odpady zvyšovať a financovanie nákladov za odpadové hospodárstvo bude premietnuté v poplatkoch pre obyvateľov v plnej výške.

Jednou z možností ako znížiť poplatky za odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) je zníženie jeho množstvo napríklad odstránením najťažšej zložky – biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Obec sa preto rozhodla predchádzať vzniku BRKO v nádobách na ZKO.  Dotazníkovým prieskumom samospráva zisťovala záujem o občanov o kompostovanie bioodpadu priamo v záhradách. Na základe veľkého záujmu sa rozhodla zakúpiť záhradné kompostéry JRK PROFI s objemom 700 litrov.

Ako povedal starosta: „Pre prvú etapu zavádzania domáceho kompostovania sme zakúpili o 60 kompostérov viac, ako bol záujem od obyvateľov. Predpokladáme, že kompostovanie pozitívne ovplyvní aj ďalšie domácnosti a pripoja sa k nám.“  Pre úspech systému záhradného kompostovania nestačí len rozdať kompostéry. Obec v spolupráci s OZ Hroneko pripravilo prednášku pre obyvateľov, na získanie odborných aj praktických rád správneho kompostovania Sála kultúrneho domu sa zaplnila do posledného miesta.  Prednášku viedol Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme a príkladmi z praxe vyvrátil obavy občanov.

Veríme, že nadšenie, ktoré si obyvatelia Nového Tekova z prednášky odnášali im dlho vydrží a kompostovaním dosiahnu výborné výsledky čím znížia vlastné aj obecné náklady na skládkovanie.

Znížte náklady na odpadové hospodárstvo aj vo vašej samospráve. Začnite kompostovať.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.