JRK | Myšlienka obehového hospodárstva sa šíri do škôl - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Myšlienka obehového hospodárstva sa šíri do škôl

Príklady z praxe | 15.12.2017

Myšlienka obehového hospodárstva resp. cirkulárnej ekonomiky sa vďaka projektu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) rozšíri do slovenských a maďarských stredných škôl. Projekt ,,Kruh obehového hospodárstva“ od septembra pripravuje INCIEN s Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Duna – Vág a realizuje sa v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný z ERDF . . .

Myšlienka obehového hospodárstva resp. cirkulárnej ekonomiky sa vďaka projektu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) rozšíri do slovenských a maďarských stredných škôl. Projekt ,,Kruh obehového hospodárstva“ od septembra pripravuje INCIEN s Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Duna – Vág a realizuje sa v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR.

,,Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné,“ hovorí Katarína Bednáriková z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). „Dnes už vieme, že situácia sa za posledné roky výrazne zmenila, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.“

Prečítajte si viac o projekte

 

Projekt má naučiť mladú generáciu používať princípy obehového hospodárstva v každodennom živote a šíriť tieto poznatky aj ďalej vo svojom okolí. Na školách bude prioritou zásadné zníženie množstva komunálneho odpadu, zavedenie triedeného zberu odpadu a kompostovanie.  Študenti zo Slovenska a Maďarska sa v projekte budú zúčastňovať tematických podujatí, na ktorých si budú vymieňať skúsenosti a názory na rôzne témy obehového hospodárstva.

„Každá škola bude na záver hodnotená z hľadiska pochopenia princípov obehového hospodárstva, ich aplikovania v praxi a zníženia množstva ZKO. Po ukončení projektu dostane každá škola certifikát s označením „cirkulárna škola“, uzatvára K. Bednáriková.

Chcete osvetové podujatie pre svoju obec? Kontaktujte nás 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.