JRK | Moju nádobu ste už označili? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Moju nádobu ste už označili?

Príklady z praxe | 21.11.2019

Už aj v Beckove budú vedieť koľko odpadu produkujú a triedia v každej domácnosti. Rozhodli sa pre využívanie spravodlivého a adresného systému ELWIS.

Prehľad v nádobách a motivácia pre občanov

Do evidencie odpadu sú zapojené všetky domácnosti a subjekty. Každá nádoba na zmesový komunálny odpad bola označená originálnym QR kódom a priradená konkrétnej domácnosti. Pri zbere pracovník naskenuje kód čítačkou a informácia o vyloženej nádobe/nádobách sa prenesie do systému. Po každom zbere môže obec vyhodnotiť koľko nádob bolo vyzbieraných. Cieľom je, aby občania vyložili nádobu, len ak ju naplnia. Zabránia tak manipulácii s prázdnymi a poloprázdnymi nádobami, za ktoré sa platí ako za plné.

Evidovať sa bude aj vytriedený plast. Každá domácnosť dostala štartovací balíček s nálepkami. Pri zbere plastu ju nalepia na každé vrece s plastovým odpadom a kód sa zaznamená do systému ako pri ZKO. Obec získa informácie o tom, kto odpad triedi a v akej miere. Podľa výsledkov bude môcť viac spolupracovať s občanmi na lepšom triedení formou osvety, vzdelávania či motivačných súťaží.

,,A moju ste už označili?“

V Beckove o novinke informovali ľudí formou kampane. Každá domácnosť dostala leták s predstavením systému. Počas označovania nádob sa aj osobne zaujímali, ako to bude fungovať. Pýtali sa na prínosy systému, rady ako triediť odpad, lepšie kompostovať či tvoriť menej odpadu. Pripomenuli sme im, že ak nádoby na ZKO nenaplnia, netreba ju vyložiť. Šetria obecné aj vlastné peniaze. Niektorí nám dokonca upozornili, aby sme označili naozaj všetko a nezabudli na nádoby v ich ulici.

Vneste poriadok do odpadu. Motivujte občanov k lepším výsledkom. Opýtajte sa regionálneho manažéra vo vašom kraji ako by ELWIS mohol fungovať aj u vás.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.