JRK | Lietavská Lúčka dosiahla prvé úspechy z kompostovania - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Lietavská Lúčka dosiahla prvé úspechy z kompostovania

Príklady z praxe | 05.05.2016

Obec Lietavská Lúčka v roku 2015 úspešne zahájila za našej pomoci projekt na podporu domáceho kompostovania. Vedenie obce chcelo týmto krokom dosiahnuť zníženie množstva vyhadzovaného biologického odpadu do nádob na zmesový komunálny odpad, ktorý tvoril až viac ako 48% z celkového množstva komunálneho odpadu. A to sa podarilo! Už po menej ako roku od zavedenia . . .

Obec Lietavská Lúčka v roku 2015 úspešne zahájila za našej pomoci projekt na podporu domáceho kompostovania. Vedenie obce chcelo týmto krokom dosiahnuť zníženie množstva vyhadzovaného biologického odpadu do nádob na zmesový komunálny odpad, ktorý tvoril až viac ako 48% z celkového množstva komunálneho odpadu. A to sa podarilo! Už po menej ako roku od zavedenia systému kompostovania sú viditeľné prvé výsledky.

Obci sa podarilo:

  • Znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu v 2015 o 25 % oproti roku 2014.
  • Dosiahnuť stav, kedy je v deň zvozu až 25% nádob naplnených len na ½ svojho objemu.
  • Zmeniť interval zvozu komunálneho odpadu zo 4x mesačne na 2x mesačne.
  • Usporiť až 4.950€ a teda znížiť náklady na zvoz komunálneho odpadu o 48%.
  • V neposlednom rade taktiež splniť legislatívne povinnosti pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

Tieto výsledky sú výbornou správou nielen pre obec, pretože šetrí na odpadoch, ale aj pre jej samotných obyvateľov, ktorí si osvojili systém kompostovania ako správnu cestu nakladania s odpadmi. Obec plánuje (aj s našou pomocou) v tomto trende pokračovať, tak jej spoločne držme palce.

Pre pripomenutie uvádzame v galérii náhľad na výsledky analýzy odpadov pred zavedením systému domáceho kompostovania.

Prečítajte si taktiež: Lietavská Lúčka zahájila opatrenia proti zelenému odpadu

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.