JRK | Kompostovacie boxy - nové hygienizačné zariadenie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kompostovacie boxy – nové hygienizačné zariadenie

Všetky | 15.01.2021

Moderné a multifunkčné zariadenie na spracovanie a hygienizáciu BRKO už stojí aj na Slovensku.

Ak potrebujete spracovať a hygienizovať väčšie množstvo biologicky rozložiteľného materiálu, vhodnou alternatívou k hygienizačnému kontajneru sú kompostovacie kompoboxy. Ide o zariadenie – stavbu – so zabudovanou technológiou na kompostovanie a hygienizáciu BRKO. V kompostárni sa spracúva BRKO z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynský BRKO z domácností.

kompostovacie boxy, kompostaren

Najmodernejšia technológia už aj na Slovensku

Ako fungujú kompostovacie boxy?

Kuchynský odpad sa pred vložením do kompostovacích boxov rozdrví na frakciu s veľkosťou max. 1,2 cm (na základe požiadaviek pre spracovanie kuchynského BRKO). Premiešava sa s bioodpadom z údržby verejnej zelene. Takto sa dosiahne správna štruktúra pre dobré prevzdušnenie a vyvážené zloženie materiálu. Zmes sa po premiešaní vloží do prvého boxu, v ktorom začína intenzívna fáza kompostovania. Následne prebieha proces hygienizácie (dosiahnutie teploty 70°C po dobu min. 1 hod. rovnomerne v celom obsahu boxu).

kompostovacie boxy

Po 2 týždňoch sa celý obsah prvého boxu presunie do boxu č. 2, čím sa zabezpečí opakované premiešanie kompostovaného materiálu. Po ďalších dvoch týždňoch sa materiál premiešava a ukladá do posledného kompoboxu. Súčasťou boxov je ventilačný systém a biofilter, ktorú môžeme opísať ako “veľkú práčku vzduchu”. Jej úloha je jednoduchá, a to eliminovať všetky zápachové emisie v procese tvorby kvalitného kompostu.  Automatický systém ventilácie zabezpečuje dostatočný prístup vzduchu, ktorý je nevyhnutný pre efektívne kompostovanie odpadu.

Ako fungujú ďalšie hygienizačné zariadenia? Objavte úsporný fermentor na kuchynský odpad, ktorý funguje aj v Čadci.

hygienizačný kontajner, CSC, fermentor

Celý systém hygienizácie je automatizovaný ,  čím je kompostovací proces v boxoch neustále monitorovaný. Riadiť a kontrolovať priebeh hygienizácie môže operátor dostupný online v počítači alebo smart telefóne.  Pomocou tejto aplikácie má operátor kompletný prehľad o teplote v boxe, vlhkosti alebo ventilácii, ktorú môže podľa potreby upravovať. Súčasne môžeme podľa potreby ovládať aj tlak a odsávanie vzduchu. Unikátny tvar vetracích potrubí navyše umožňuje odvádzať výluhy z kompostovaného materiálu.

Po spracovaní v boxoch sa materiál ukladá na kompostovacie základky, kde prebieha jeho stabilizácia a dozrievanie. Po približne 12 týždňoch je kompost stabilizovaný a pripravený na použitie.

Kompostovacie boxy sa môžu využívať tiež ako súčasť zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. Na stabilizáciu podsitnej frakcie sa používajú aj v MBÚ linke v prevádzke T+T a.s. v Dolnom Hričove.

Zistite viac o prevádzke MBÚ linky v Dolnom Hričove

Získajte viac informácií o možnosti využitia kompostovacích boxov. Opýtajte sa svojho regionálneho manažéra. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.