JRK | Kompostovacie boxy – nové hygienizačné zariadenie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kompostovacie boxy – nové hygienizačné zariadenie

Všetky | 15.01.2022

Moderné a multifunkčné zariadenie na spracovanie a hygienizáciu BRKO už stojí aj na Slovensku.

Ak potrebujete spracovať a hygienizovať väčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, vhodnou alternatívou k hygienizačnému kontajneru sú kompostovacie kompoboxy. Ide o zariadenie – stavbu – so zabudovanou technológiou na kompostovanie a hygienizáciu BRKO. V kompostárni sa spracúva BRKO z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynský BRKO z domácností.

Ako fungujú kompostovacie boxy

Kuchynský odpad sa pred vložením do kompostovacích boxov rozdrví na frakciu s veľkosťou max. 1,2 cm (na základe požiadaviek pre spracovanie kuchynského BRKO). Premiešava sa s bioodpadom z údržby verejnej zelene. Tak sa zaistí správna štruktúra pre dobré prevzdušnenie a vyvážené zloženie materiálu. Zmes sa po premiešaní vloží do prvého boxu, v ktorom začína intenzívna fáza kompostovania. Následne prebieha proces hygienizácie (dosiahnutie teploty 70°C po dobu min. 1 hod. rovnomerne v celom obsahu boxu).

Po 2 týždňoch sa celý obsah prvého boxu presunie do boxu č. 2, čím sa zabezpečí opakované premiešanie kompostovaného materiálu. Po ďalších dvoch týždňoch sa materiál premiešava a ukladá do posledného kompoboxu. Súčasťou boxov je ventilačný systém a biofilter, ktorý môžeme opísať ako “veľkú práčku vzduchu”. Jej úloha je jednoduchá, a to eliminovať všetky zápachové emisie v procese tvorby kvalitného kompostu.  Automatický systém ventilácie zabezpečuje dostatočný prístup vzduchu, ktorý je nevyhnutný pre efektívne kompostovanie odpadu.

Hygienizacne zariadenie v Čadci

Neprehliadnite: Ako fungujú ďalšie hygienizačné zariadenia? Objavte úsporný fermentor na kuchynský odpad, ktorý funguje aj v Čadci.

Celý systém hygienizácie je automatizovaný ,  čím je kompostovací proces v boxoch neustále monitorovaný. Riadiť a kontrolovať priebeh hygienizácie môže operátor online v počítači alebo smart telefóne Pomocou tejto aplikácie má operátor kompletný prehľad o teplote v boxe, vlhkosti alebo ventilácii, ktorú môže podľa potreby upravovať. Súčasne môže podľa potreby ovládať aj tlak a odsávanie vzduchu. Unikátny tvar vetracích potrubí navyše umožňuje odvádzať výluhy z kompostovaného materiálu.

Po spracovaní v boxoch sa materiál ukladá na kompostovacie základky, kde prebieha jeho stabilizácia a dozrievanie. Po približne 12 týždňoch je kompost stabilizovaný a pripravený na použitie.

Kompostovacie boxy môžu byť tiež súčasťou zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. Na stabilizáciu podsitnej frakcie sa používajú aj v MBÚ linke v prevádzke T+T a.s., v Dolnom Hričove.

Najmodernejšia technológia pre zhodnotenie kuchynského odpadu môže pomôcť aj vašej kompostárni.

Získajte cenovú kalkuláciu a návrh riešenia u svojho regionálneho manažéra

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.