JRK | Čo s kompostom z kompostéra? - Pre menej odpadu

Hľadáte odpovede? Máme pre vás

Často kladené otázky

Potrebujete poradiť? Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky z oblastí, ktorým sa venujeme.

Kompost môžete využiť na prihnojenie pôdy. Je to výborné prírodné hnojivo. Zvyšuje úrodnosť pôdy a dodáva rastlinám živiny. Predstavte si kompost ako vitamín C pre pôdu. Využitie – záhrada, trávnik, stromy a kríky, okrasné kvety, izbové rastliny, balkonové kvety, úžitkové rastliny, zelenina a ovocie.

Vyberajte podľa veľkosti záhrady a množstva odpadu. Osvedčilo sa vyberať litráž kompostéra podľa rozlohy záhrady napr. do 600 m2 – 600 litrový kompostér.

Je potrebné mať komunitu, vybrať miesto, zariadiť súhlas vlastníka pozemku. Následne preškoliť zapojené domácnosti, aby vedeli ako kompostovať. Vybrať kompostér, určiť zodpovednú osobu a inštalovať kompostér.

Riešení je viac – vermikompostovanie, komunitné kompostovanie, zbieranie bioodpadu z domácností a ich zhodnotenie na profesionálnej kompostárni. Tam je zabezpečený kvalitný proces kompostu.

Zbytočne za jeho sklákovanie platíme. Mohlo by sme z neho mať kvalitné hnojivo zadarmo, v ktorom vieme čo je.
na skládkach sa bioodpad mieša s inými látkami, hnije a zapácha. Pri tom unikajú do ovzdušia rôzne plyny (CO2, metán a iné), ktoré spôsobujú zmeny klímy. Sklákovanie má podiel na klimatických zmenách skoro v rovnakej miere ako letecká doprava.

Platia štyri základné pravidlá správnej starostlivosti – správna veľkosť materiálu, premiešavanie vrstiev, dostatočný prístup vzduchu a správna vlhkosť.