JRK | ELWIS: Mesto Partizánske eviduje svoje odpady - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ELWIS: Mesto Partizánske eviduje svoje odpady

Príklady z praxe | 07.12.2017

Prvým mestom na Slovensku, ktoré zaviedlo elektronický evidenčný systém odpadov na úrovni domácností – systém ELWIS je Partizánske.

Mesto v súčasnosti eviduje komunálny odpad prostredníctvom čipov umiestnených na zberných nádobách rodinných domov. Zámerom modernizácie zberu odpadu je zistiť, aký je reálny stav množstva vyvážaného odpadu z územia mesta. Na základe analýz, ktoré mestu poskytne ELWIS môže samospráva pokračovať v zavedení systému aj pre separovaný zber a neskôr pristúpiť k motivačným nástrojom. A to napríklad k bonusom pre jednotlivé domácnosti za zodpovedné nakladanie s odpadom.

Pozrite sa, ako to vyzeralo na prvej evidencie odpadu počas zberu komunálneho odpadu.

 

 

Každá nádoba na komunálny odpad je označená čipom.

Pracovník pri zvoze odpadu označuje stav naplnenosti nádoby. 

Pozrite si taktiež videozáznam.

 

 

ČO JE TO ELWIS?

Fungujúce odpadové hospodárstvo potrebuje 3 kľúčové elemety: funkčný systém, motiváciu a vzdelávanie. Keď sú už v obci biologicky rozložiteľné odpady vyriešené, je priestor na zvyšovanie miery triedenia ostatných zložiek odpadu. Ako ale motivovať občanov, aby viac triedili? Efektívnym nástrojom ako to dosiahnuť je zavedenie Elektronickej evidencie odpadov ELWIS (systém PAYT: Plať za to, čo vyhodíš). Bonusový systém na jednej strane motivuje občanov k poctivému triedeniu a samospráva na druhej strane získava kvalitnú evidenciu o stave svojich odpadov.

ELWIS: ELEKTRONICKÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM MNOŽSTVA ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ, ktorého cieľom je motivovať pôvodcov odpadov, aby ZMENILI zaužívané praktiky nakladania s KO v prospech predchádzania jeho vzniku. A teda ZNÍŽIŤ MIERU SKLÁDKOVANÉHO ODPADU a ZVÝŠIŤ MIERU TRIEDENIA.

Systém má:

  • evidenčný modul (PRESNÉ ČÍSLA: reálny objem vyprodukovaného odpadu v obci ZKO + vytriedené zložky – papier, plasty….)
  • motivačný modul (KTO A KOĽKO: Aká je: miera triedenia v domácnostiach, zapojenosť domácností do zberu vybraných zložiek odpadu)
  • štatistický modul (NÁSTROJ NA PODPORU triedeného zberu: viac vytriedených surovín, menej ZKO. Samospráva môže MONITOROVAŤ aktivitu obyvateľov na predchádzaní vzniku KO (napr. domáce kompostovanie, zapájanie sa do charitatívnych zberov/búrz) čistotu vytriedených zložiek odpadov.

 

Spravte krok k modernejšej a čistejšej samospráve. Poďte do toho s ELWISom a zmodernizujme spoločne vaše odpadové hospodárstvo! Kontaktujte nás. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.