JRK | Elektronická evidencia v Dulovej Vsi pomáha triediť odpady a ovplyvňovať správanie občanov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Elektronická evidencia v Dulovej Vsi pomáha triediť odpady a ovplyvňovať správanie občanov

Príklady z praxe | 20.07.2022

Obce Dulova Ves používa systém ELWIS už takmer rok. Prostredníctvom neho získali reálny prehľad o odpade, nádobách aj správaní občanov. Na hodnotenie systému ELWIS sme sa opýtali priamo starostky obce, Ing. Barbory Ježikovej.

Dulová Ves

Od októbra minulého roka v Dulovej Vsi elektronicky evidujú QR kódy z nádob na zmesový a triedený odpad od konkrétnych domácností. ,,Pre zavedenie evidencie odpadu sme sa rozhodli, pretože sme chceli znížiť množstvo skládkovaného odpadu a viac triediť. Vďaka systému ELWIS obec aj občania získajú prehľad o tom, koľko odpadu naozaj triedime. Aj naši občania si musia uvedomiť, že pre lepšie výsledky obce je dôležitá snaha každého jedného,“ uviedla starostka obce Ing. Barbora Ježiková.

Prostredníctvom systému dosiahli presný prehľad o tom, kde sa nádoby na ZKO nachádzajú, odstránili anonymitu a doslova si „upratali v nádobách.“ ,,Systém ELWIS nám poskytol reálny pohľad na to, že máme občanov, ktorí triedia veľmi dobre a produkujú málo odpadu, ale aj takých, ktorí sa nesprávajú práve zodpovedne,“ opisuje starostka obce.

Prečítajte si tiež: V obci Kurimany zaviedli spravodlivý systém poplatkov. Domácnosti platia za odpady podľa toho, ako triedia a produkujú odpad.
evidencia odpadov

Ilustračný obrázok: evidovanie odpadu počas zberu ZKO

Aby zamedzili občanom zbavovať sa odpadu mimo evidenciu, postupne budú odstraňovať aj obecné 1 100 litrové kontajnery z verejných plôch. Starostka sa však nebojí, že by týmto krokom vznikali čierne skládky. Špecifikom obce je nová štvrť rodinných domov. Keďže majú každoročne viac obyvateľov, môžu očakávať že celkové množstvá odpadu budú rásť. Chcú sa však zamerať na osvetové aktivity a motiváciu, ktorými by dosiahli lepšie triedenie domácností a znižovanie množstva ZKO. „Počet nových nádob na ZKO každoročne rastie, no musíme sa zamerať na to, aby ich občania nevykladali poloprázdne a frekvencia ich vývozu sa postupne znižovala,“ konštatuje starostka na margo nárastu osídlenia v obci.

Získajte komplexný nástroj na riadenie vášho odpadového hospodárstva vďaka systému ELWIS.
Viac informácií a cenové ponuky získate u regionálneho manažéra pre váš kraj.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.