Dvesto kompostérov v Šárovciach

27.08.2018

Obec Šárovce je súčasťou Tekovského regiónu a leží neďaleko Levíc. Má približne 1600 obyvateľov a žije bohatým kultúrnym životom.

V samospráve sa rozhodli znížiť množstvo produkovaného odpadu, ktorý končí na skládke a nakúpili pre občanov záhradné kompostéry JRK PROFI. Dvesto domácností bude môcť zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchýň spracovať v 400 litrových záhradných kompostéroch.

Výhody kompostovania pre občanov:

  • zníženie množstvo odpadu v nádobách na ZKO
  • zníženie množstva skládkovaného odpadu
  • spracovanie bioodpadu priamo na mieste jeho vzniku
  • ušetrenie finančných prostriedkov na nákup chemických hnojív – vytvorenie vlastného hnojiva – kvalitného kompostu
  • vytvorený kompost zlepší kvalitu a vlastnosti pôdy
  • zvýši sa kvalita a množstvo dopestovanej úrody

Výhody pre obec:

  • splní si zákonnú povinnosť v súvislosti s nakladaním s BRKO
  • nie je potrebné zabezpečovať nákup nádob, pravidelné vyprázdňovanie a spracovanie BRKO
  • jednorázová investícia, so zárukou a dlhou životnosťou kompostérov
  • informačná prednáška o kompostovaní
Predchádzanie vzniku odpadu a zníženie množstva skládkovaného odpadu
Po prednáške bolo do domácností v Šárovciach rozdaných 200 kusov kompostérov.

 

Súčasťou dodania kompostérov do Šároviec bola aj osvetová prednáška o kompostovaní v spolupráci s OZ Priatelia Zeme. Obyvatelia sa dozvedeli ako kompostér využívať, čo patrí a nepatrí do kompostu, ako sa o obsah kompostéra starať, aby dosiahli kvalitný výsledok a ako výživné hnojivo využiť. Veríme, že obec vďaka tomuto rozhodnutiu zlepší stav odpadového hospodárstva a občania budú svoj bioodpad využívať ako bohatý zdroj živín vo svojich záhradách.

Vy ešte nemáte kompostéry? Kontaktujte nás a pripravíme vám cenovú ponuku. 

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video