JRK | Dostatok živín z kompostu výrazne ovplyvňuje kvalitu pôdy - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Dostatok živín z kompostu výrazne ovplyvňuje kvalitu pôdy

Všetky | 13.05.2019

Kvalita pôdy sa každoročne zmenšuje. Dôvodom je aj rýchla poľnohospodárska produkcia s veľkým objemom chemických látok, ktoré sa do nej dostávajú. Úrodnosť pôdy zlepšuje dostatok uhlíka z prirodzeného zdroja – hotového kompostu.

Výhody uhlíka v pôde

Na rozdiel od toho, ktorý uniká do ovzdušia, prináša len výhody. Zlepšuje vlastnosti pôdy, zabraňuje jej erózii, zlepšuje jej úrodnosť. Pôda s dostatkom uhlíka je schopná lepšie vstrebávať vodu, ukladať živiny, regenerovať sa, vytvárať a obnovovať prirodzený ekosystém a chrániť zdroj podzemných vôd pred priesakom nebezpečných chemikálií či patogénov. Nedostatočne vyživená pôda sa z dlhodobého hľadiska stáva neúrodnou a mení sa na púšť.

Jedným z riešení ako dodať pôde živiny (veľmi rýchlo) je obohatiť ju chemickými hnojivami. Mnohé z minerálov, ktoré sa do pôdy vo forme chemických hnojív dodávajú sú, získavané z vyčerpateľných zdrojov. Čo ešte viac zaťažuje životné prostredie. Pôda je len priestor, kde je rastlina umiestnená. Chemická výživa sa dodáva umelo. Pôdne vlastnosti sa ešte viac zhoršujú. Mikroorganizmy potrebné pre tvorbu živín sú vyplavované a nedokážu vytvoriť ekosystém nevyhnutný pre prirodzený rast rastlín.

Veľmi nebezpečným stáva aj hnojenie poľnohospodárskym hnojom. Antibiotiká v živočíšnej výrobe sa nepoužívajú len na liečenie, ale často na prikrmovanie infikovaných zvierat. To spôsobuje odolnosť patogénov a potrebu vyvíjať nové antibiotiká. Patogény sa v oslabenej pôde neneutralizujú a ďalej prenikajú do rastlín a našej potravy.

Aj v tomto prípade môže významne pomôcť uhlík v komposte. Kvalitným a riadeným procesom kompostovania sa  patogény neutralizujú. Veľké množstvo mikroorganizmov vo vnútri kompostu vytvára pozitívne látky  zlepšujúce kvalitu a odolnosť pôdy a podporujú prirodzený rast rastlín. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležitá kombinácia kvalitného kompostovacieho procesu s udržateľným poľnohospodárstvom.

Kvalitný kompost z funkčnej kompostárne

Aby pôda získala vlastnosti potrebné pre prirodzený rast plodín potrebuje živiny z kvalitného kompostu. Organické zložky, ktoré obsahuje, sa musia dostatočne rozložiť, aby sa stabilizovali do novej matice humusu. Dochádza k neutralizácii škodlivých látok. Pre proces kompostovania je nevyhnutný vyvážený pomer vlhkosti, kyslíka a optimálne podmienky pre udržanie tohto pomeru. Za týchto podmienok aj malé množstvo kompostu obsahuje milióny mikroorganizmov, ktoré vytvárajú udržateľný život v pôde.

Kvalitný kompost je možné vo veľkom množstve vyrobiť z riadenej kompostárne. Spracovanie a starostlivosť o kompost musí byť na vysokej úrovni, aby bol taký aj výsledný produkt. Z biologicky rozložiteľného odpadu môže použitím vhodnej techniky a technológie vzniknúť humus. Ten môže znovu využívať v poľnohospodárstve ako výdatný zdroj živín.

Ako funguje profesionálna kompostáreň? Prečítajte si príklad z praxe….

Zmena vnímania poľnohospodárskej produkcie so zreteľom na prirodzené hnojivo je nádejou v súčasnom trende rýchleho rozvoja produkcie, negatívnych zmien klímy, vysušovania pôdy či presakovania pesticídov do spodných vôd.

Poľnohospodárstvo ako jedno z mála odvetví, má veľký potenciál vo využívaní rôznych programov na ochranu klímy, pôdy a životného prostredia. Udržateľné poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových programov pri obmedzení globálneho otepľovania a pri dosahovaní klimatických cieľov.

Chcete kompostáreň, ktorá bude vyrábať kvalitný kompost? Opýtajte sa našich regionálnych manažérov. Sú aj vo vašom kraji….

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.