JRK | Čo s bioodpadom z verejných plôch? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čo s bioodpadom z verejných plôch?

Všetky | 07.05.2018

Mnoho samospráv po celom Slovensku začalo riešiť biologicky rozložiteľný odpad  vybavením domácností  záhradnými kompostérmi.

Obyvatelia tak môžu spracovávať  bioodpad priamo na mieste jeho vzniku. Počas celého roka vzniká množstvo bioodpadu aj z verejnej zelene. Ideálnym riešením na spracovanie odpadu z verejných priestranstiev je zriadenie malej kompostárene. Tá môže slúžiť  ako doplnkový systém pre prebytočný BRKO z domácností. Čo však, ak obec alebo mesto nemá vhodný priestor na vybudovanie kompostárne?

 Kompostovacie silo JRK 5100 na odpad z verejnej zelene v obci Rokytov.

Samosprávy môžu odpad z verejných plôch spracovávať vo veľkokapacitných kompostovacích zásobníkoch, umiestnených na okraji týchto plôch. Príkladom takéhoto riešenia je aj obec Rokytov. Obec leží v okrese Bardejov a má 549 obyvateľov. Od jari bude zelený odpad z údržby zelene na obecnom cintoríne spracovať v drevenom veľkoobjemovom sile JRK 5100, ktoré je umiestnené v tesnej blízkosti.

Spracúvajte bioodpad z verejnej zelene efektívne. Kontaktujte nás.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.