JRK | ČADCA: Veľký záujem o kompostovanie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ČADCA: Veľký záujem o kompostovanie

Príklady z praxe | 16.08.2017

Mesto Čadca má zavedený systém domáceho kompostovania už niekoľko mesiacov. Koncom  mája sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnila prednáška pre obyvateľov mesta (v spolupráci s oz Priatelia zeme – SPZ).

Praktická prednáška o kompostovaní, ako najvýhodnejšieho riešenia zhodnotenia BRO občanov veľmi zaujala. Prítomní boli zástupcovia záhradkárov, poslanci, pracovníci MsÚ a ďalší. Na seminári sa dozvedeli ako správne kompostovať odpad zo záhrady, domácnosti a vyrobiť s minimálnou námahou kvalitný substrát pre rastliny. Všetci zúčastnení priamo na prednáške obdržali formulár žiadosti o pridelenie kompostéra o objeme 900 l a odborné letáky týkajúce sa správneho nakladania s odpadom. Prezentácia sa končila diskusiou prítomných. Po prednáške nastal veľký záujem o domáce kompostéry a všetky sa rozdali do domácností. V súčasnosti mesto pristúpilo k druhej vlne nákupu kompostérov typu SMART, ktoré budú pridelené do zvyšných domácností.

Aj ďalšie obce a mestá budú kompostovať:

Obec Nitrianske Rudno vybavila domácnosti kompostérmi typu PROFI a zabezpečila aj veľkokapacitné kompostéry na verejné plochy. Kompostéry pre domácnosti budú rozdané občanom počas prednášky o kompostovaní, ktorá sa uskutoční v obci už tento týždeň.

Trstená: Mesto ležiace v hornej časti Oravskej kotliny, tesne pri hraniciach s Poľskou republikou chce taktiež ekonomicky narábať so svojimi odpadmi a eliminovať množstvo bioodpadov, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Mesto v súčasnosti realizuje triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov, nápojových kartónov a kuchynských olejov. Už čoskoro sa k týmto zložkám pridá aj bioodpad. A to formou systému domáceho kompostovania v záhradných kompostérov.

Obom držíme palce na ceste k znižovaniu odpadov a predchádzaniu ich vzniku.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.