JRK | Analýza v Malom Cetíne: Veľa kuchynského a zeleného biodopadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Analýza v Malom Cetíne: Veľa kuchynského a zeleného biodopadu

Príklady z praxe | 04.10.2020

V druhom septembrovom týždni sme realizovali analýzu v obci Malý Cetín v okrese Nitra. Výsledok ukazuje, že obyvatelia obce vyhodia veľa jedla či zeleného, kompostovateľného odpadu. 

Pri analýze sme na náhodnej vzorke porovnávali obsah nádob z rodinných domov s nádobami pri bytovkách. Ruku k dielu priložili aj pracovníčky triediacej linky. Pri rodinných domoch sme vychádzali zo vzorky takmer 160 kg odpadu a pretriedili sme aj 75 kg odpadu pri bytovkách.

Vysoký podiel BRKO 

Bytovka či dom, kuchynský odpad tvoril v oboch prípadoch vyše 26% nádoby. Okrem bioodpadu sme pri analýze vzorky z domov narazili aj na veľké množstvo zeleného – kompostovateľného odpadu, ktorý predstavoval takmer 22% a to aj napriek tomu, že občania majú k dispozícií nádoby na BRKO a aj zberný dvor, kde môžu trávu, drevo či inú zeleň odovzdať.

Výsledky analýzy z rodinných domov

Výsledky analýzy z bytových domov

Po BRKO najvyšší podiel toho, čo nemuselo skončiť na skládke predstavovali plasty. V oboch vzorkách sa objavilo veľa šatstva, pričom v niektorých prípadoch aj s visačkami. Ostatné zložky, ako napríklad sklo či papier, tvorili v prípade bytoviek takmer 7%,  pri rodinných domoch bol podiel približne 4%Pozitívom však bolo nízke množstvo PET fliaš, len 4 kusy v prípade vzorky z bytoviek, čo je výborné číslo. Je tak jasné, že ak ľudia vedia, prečo a ako je odpad potrebné triediť, začnú to aj robiť. 

https://www.youtube.com/watch?v=3eB6lGN_9gs&feature=youtu.be

Aké je riešenie ?

Celkové výsledky analýzy ukazujú, že občania môžu vytriediť približne 70%. Lepším triedením dokážu ušetriť finančné prostriedky a premeniť odpad, ktorý sa dá ešte využiť ako cennú surovinu alebo prírodné hnojivo. 

Ideálnym riešením pre obec by bolo zavedenie systému evidencie odpadu.  Z hľadiska zníženia množstva BIO odpadu v ZKO je potrebné vykonávať aj osvetové aktivity a zaviesť efektívny systém kompostovania v domácnostiach.

Obec dokáže výsledky analýzy využiť na nasmerovanie aktivít pre zlepšenie odpadového hospodárstva obce. Fyzická analýza odpadov priniesla obci skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistila, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov. Pri aplikovaní riešení je kľúčové, vykonávanie rôznych druhov osvetových aktivít, aby občania boli čo najlepšie informovaný.

Nevyhadzujte peniaze samosprávy ani občanov na skládku. Zistite, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo. Poradia vám naši regionálni manažéri v každom kraji.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.