JRK | Ako zabezpečiť plynulú distribúciu vreciek po zavedení zberu BRKO - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako zabezpečiť plynulú distribúciu vreciek po zavedení zberu BRKO

Všetky | 22.03.2021

V predchádzajúcom článku sme sa venovali prvotnej distribúcii vreciek na bioodpad do domácností. Aké sú možnosti na ďalšiu distribúciu po minutí štartovacej zásoby sa dozviete v pokračovaní článku.

Ak je to možné, už pri rozdávaní štartovacej zásoby kompostovateľných vreciek by mala samospráva poskytnúť občanom informáciu, ako zaobstarajú ďalšie. V tomto článku sa dozviete, akú sú možnosti ďalšej distribúcie vriec do domácností.

Kompostovateľné vrecká by nemali byť poskytované domácnostiam vo veľkej zásobe, pretože majú obmedzenú životnosť. Keďže sú vyrobené z prírodných materiálov, podliehajú degradácií. Mali by byť uskladnené v suchom a tmavom prostredí. Preto je vhodné, aby domácnosť dostala zásobu vreciek napríklad na 3-6 mesiacov a následne bola zásoba obnovená. Aj v tomto prípade existuje pre samosprávy viacero možností.

Ako začať s distribúciou štatrovacích balíčkov sa dozviete TU

Distribúcia do domácností – výmena vreciek

V mnohých samosprávach sa napríklad pri zbere plastov do vriec osvedčilo, že pracovníci zberovej služby dajú domácnosti nové vrecia na triedenie podľa toho, koľko ich domácnosť vyložila. Tento systém však pri menších vreckách na kuchynský odpad musí byť dobre premyslený, inak hrozia problémy.

Výhody

Pracovníci zberovej spoločnosti v stanovených frekvenciách rozdajú vrecká, zníži sa náročnosť distribúcie z pohľadu času.

Nevýhody

Takýto spôsob však naráža na problém s dostatočnou kapacitou zberových vozidiel na uloženie potrebnej zásoby vreciek pre domácnosti. Rizikom je tiež strata, odcudzenie alebo vystavenie vplyvu počasia – môže dôjsť k odfúknutiu či premočeniu a znehodnoteniu vreciek. Neosvedčilo sa ani distribuovanie dodatočných vreciek do poštových schránok, pretože každý bytový dom ich môže mať iné a rolka sa nezmestí cez priestor na vhadzovanie pošty do schránky.

Distribúcia do domácností v pravidelných intervaloch

Ďalším spôsobom distribúcie vrecúšok na triedenie do domácnosti je dopĺňanie zásob v pravidelných intervaloch. Domácnosť dostane zásobu na 3 alebo 6 mesiacov.

Výhody

Takto sa zabezpečí, že každá domácnosť by mala mať k dispozícii dostatočnú zásobu. Výhodou je opätovné pripomínanie a vzdelávanie občanov o tom, že zber kuchynského odpadu prebieha a očakáva sa, že sa zapoja.

Nevýhody

V takomto prípade však samospráva nezíska informácie o zapojení domácnosti. Je tiež predpoklad, že niektoré domácnosti ešte stále netriedia a zásoba zostane nevyužitá.

Distribúcia do domácností – objednávanie vopred

Efektívnejším modelom je dať občanom  možnosť objednať vrecká telefonicky, mailom alebo cez mestskú aplikáciu a občania si môžu objednať potrebnú zásobu vriec práve vtedy, keď ich potrebujú. Vrecia môžu byť distribuované pri zbere, pracovníkmi služby, alebo si ich občania môžu prevziať na určených výdajných miestach (napr. mestský úrad a pod.).

Výhody

Hlavnou výhodou tohto systému je, že sa eliminuje plytvanie. Systém je adresný a umožní samospráve získať prehľad o tom, ako domácnosti systém triedeného zberu kuchynského odpadu využívajú. Jednoduchšie je, ak si občan po rolky príde na výdajné miesto, kde poverený pracovník môže získať ďalšie informácie o spokojnosti alebo iných podnetoch na zlepšenie zberu. 

Nevýhody

Pri tomto spôsobe je nutné  zabezpečiť technickú a organizačnú stránku takéhoto spôsobu distribúcie. 

V niektorých mestách v Taliansku alebo Veľkej Británii sa následná distribúcia vriec realizuje formou štítkov, ktoré občan pripne na zbernú nádobu. Tým dá zberovej službe informáciu, že pri ďalšom zbere požaduje doplniť zásobu vriec na triedenie.

Adresný systém distribúcie môžete prepojiť s evidenciou odpadu ELWIS – viac informácií u vášho regionálneho manažéra

Odber na výdajných miestach

Ak sa mesto alebo obec už pri distribúcii štartovacích balíčkov rozhodla vytvoriť odberné miesta, v tomto systéme môže pokračovať aj naďalej.

Výhody

Občan už vie, kde si má zásobu vreciek prevziať. K dispozícii je poverený pracovník, ktorý môže poskytnúť poradenstvo, pre lepšie triedenie. Ideálne je, aby takéto výdajné miesta boli v dobrej dostupnosti a otvorené v čase, keď si vrecká stihne prevziať väčšina obyvateľov (napr. v podvečerných hodinách, pri ceste z práce). Ako bolo spomenuté vyššie, efektívnejšie je, ak si občan zásobu objedná vopred a dostane informáciu, kedy bude pripravená na prevzatie.

Nevýhody

Pre samosprávu môže byť náročné zabezpečiť personálnu a priestorovú kapacitu a vytvoriť sieť odberných miest, ktorá bude dostupná občanom.

Nákup vreciek v maloobchodných predajniach

Niektoré samosprávy však nemusia mať dostatočné prostriedky na to, aby po štartovacom balíčku zabezpečili distribúciu vriec na triedenie bioodpadu do domácností. V takomto prípade by však mali občanov dôsledne informovať, že ďalšie vrecká si musia zaobstarať svojpomocne. Nevyhnutné je tiež poskytnúť im informáciu, kde tieto vrecká nakúpia a aký typ je vhodný.  Môžu začať spolupracovať s maloobchodnými prevádzkami a dohodnúť sa na predaji vreciek, ktoré sú vhodné pre ich zberovú infraštruktúru. Môže ísť o bezobalové a ekologické obchody, drogérie, záhradkárske potreby, ktoré do svojho portfólia produktov môžu zaradiť kompostovateľné vrecká, ktoré akceptuje konkrétna kompostáreň alebo bioplynová stanica.

Informácia pre občanov, kde si môžu kúpiť ďalšie vrecká

Výhody

  • samospráva zníži náklady na zabezpečenie vybavenia,  distribúciu a skladovanie

Nevýhody

  • nízke zapojenie domácností
  • neochota občanov nakúpiť vrecká
  • používanie nevhodných vriec alebo iných nevhodných alternatív

Pohodlný zber kuchynského odpadu začína v domácnosti. Naši regionálni manažéri vám poradia, aké riešenie je najlepšie pre vaše mesto alebo obec. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.