JRK | Aké sú skúsenosti občanov s kompostovaním vo Veľkom Ďure - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké sú skúsenosti občanov s kompostovaním vo Veľkom Ďure

Príklady z praxe | 24.09.2018

O tom, že obec Veľký Ďur obstarala pre občanov kompostéry JRK SMART a realizovala osvetovú prednášku sme už informovali. V obci koncom augusta prebiehala podporná osvetová kampaň „Od domu k domu“. Počas týždňovej aktivity zástupcovia OZ Priatelia Zeme navštívili 356 domácností, ktoré od obce dostali bezplatne kompostér.

Podarilo sa im zastihnúť takmer 80 % domácností, ktoré si kompostér prevzali. S občanmi hovorili o tom, ako sa im pri kompostovaní darí, aký biologicky rozložiteľný odpad produkujú a akým spôsobom sa o kompost starajú. Aby mala obec prehľad o tom, koľko domácností už začalo s kompostovaním a aký bioodpad kompostujú, získané informácie evidovali formou anonymného dotazníka. Na základe týchto informácií dostane obec ďalšie návrhy na zlepšenie odpadového hospodárstva.

Občanom počas návštev pripomenuli aj dôležité zásady správneho kompostovania a iné užitočné informácie, ktoré odzneli aj na osvetovej prednáške. Zodpovedali na otázky, ktoré vyplynuli z praktického používania kompostéra  ako napríklad čo s orechovým lístím, či je kompost potrebné zalievať alebo prečo je dôležité kompost prekopávať. Poskytli praktické rady, ako rýchlejšie vytvoriť kvalitný kompost. „S radosťou môžem konštatovať, že väčšina z týchto domácností kompostuje takmer bez chýb a chválili si nový spôsob kompostovania,“ vyjadril sa zástupca OZ Priatelia Zeme Branislav Moňok.

Nepodceňujte osvetové aktivity. Môže výrazne ovplyvniť úspešnosť implementácie celého systému. Prečítajte si viac…

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.