JRK | 56. výzva na budovanie kompostární je stále otvorená - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

56. výzva na budovanie kompostární je stále otvorená

Premeňte bioodpad na zdroj a vyrábajte kompost, o ktorý bude záujem. Využite bioodpad z bytových domov, verejných priestranstiev či zberného dvora a zhodnoťte ho v kompostárni bez námahy.

Máte výnimočnú šancu vybudovať alebo vylepšiť svoju kompostáreň, vďaka prostriedkom z 56. výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a odbornej spolupráci s našim profesionálnym projekčným tímom. 

Kompostujte profesionálne a pritom jednoducho

Dôležité informácie o výzve

 • Celkovo vyčlenené finančné prostriedky: 30 500 000 €
 • Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP: 95 %
 • Výška spolufinancovania: 5 %
 • Typ výzvy: otvorená

Najbližšie termín uzávierok žiadostí:

 • 2. mája 2022

O podporu na výstavbu alebo dobudovanie zariadení na zhodnotenie BRKO aeróbnym spôsobom môžu požiadať:

 • samosprávy,
 • samosprávou zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
 • združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce,
 • obecné neziskové organizácie,
 • obecné podniky.

Viac informácii o výzve nájdete TU

Cieľom výzvy je podpora zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadu.

Príspevok môže byť poskytnutý na financovanie:

 1. výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
 2. iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače), ktoré sú potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Máme skúsenosti a odborní tím, ktorý vám pomôže vybudovať alebo modernizovať vašu kompostáreň, dohodnite si konzultáciu ešte dnes

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení.

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:

 • výstavbu malých kompostární,
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym rozkladom – napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc),
 • výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Uzatvorte prirodzený kruh bioodpadu. Pomôžeme vám vytvoriť profesionálnu kompostáreň, v ktorej vyrobíte kvalitný a hodnotný kompost.

Naši regionálni manažéri sú pripravení previesť vás celým procesom až k funkčnej kompostárni s dlhodobým úžitkom pre vašu samosprávu

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.