JRK | Starostovia zdieľali skúsenosti na seminári v Trnovci nad Váhom - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Starostovia zdieľali skúsenosti na seminári v Trnovci nad Váhom

Príklady z praxe | 10.11.2017

V spolupráci s INCIEN sme sa zúčastnili seminára o nakladaní s bioodpadom pre starostov. Zástupcovia obcí si medzi sebou zdieľali skúsenosti so zberom komunálneho odpadu, separovaním a spracovaním bioodpadu. Vymieňali si informácie o tom, ako funguje systém odpadov v ich obciach či ako začínali s kompostovaním. Hovorili o tom, čo by odporučili inej obci na začiatku cesty efektívneho nastavenia OH.

Naše postrehy

Najmä v menších obciach sa osvedčil hromadný vrecový zber v dlhších časových rozmedziach. Samospráva tým predchádza nákladom, ktoré môžu vznikať pri častom vyvážaní nenaplnených nádob so separovaným odpadom. Najlepšie vytriedený odpad je podľa skúseností vyzbieraný zo zberu od domu k domu.

Starostovia a starostky sa zhodli na tom, že už teraz je potrebné myslieť na budúcnosť a rozmýšľať, ako bude obec vo vzťahu k odpadom vyzerať o 10 a viac rokov. Budúcnosť vidia v osvete na školách. Deti svojim zodpovedným správaním často krát veľa naučia svojich rodičov.

Ďalšie odporúčanie bolo od pani starostky z Kolty. Hovorí, že aj keď má obec zisk z prevádzky skládky, triedenie odpadu a kompostovanie je môže výrazne pomôcť, pretože na skládku sa vyváža menej odpadu a tým sa predlžuje jej životnosť.

Obce, ktoré sú na začiatku cesty často trápi mnoho otázok.

Z diskusie vyberáme napr. :

  • Čo s kompostom ak domácnosť nemá záhradu?

Naplnený napr. 600 L kompostér získate približne 180 L kompostu.  K lepšiemu rozloženiu materiálu prispeje aj pravidelné prekopávanie materiálu. Kompost môže domácnosť použiť na prihnojenie trávy alebo izbových rastlín.

  • Ako zapojiť obyvateľov?

Začnite s občanmi, o ktorých viete, že sa o túto problematiku zaujímajú. Vyskúšajte im dať kompostéry alebo ich odmeniť za správne separovanie. Susedská zvedavosť zafunguje, a spokojnosť takýchto občanov môže presvedčiť aj skeptikov. Odporúčania sú predsa najlepšia reklama.

  • Ako naučiť správne triediť?

Starostovia vidia potenciál v adresnom systéme odpadového hospodárstva. Vďaka ktorému by videli, ktorá domácnosť je zodpovedná k odpadom. Dôležité je upozorniť občanov, ako správne separovať. Pretože niekedy si len nie sú úplne istí a preto končí veľa odpadu zbytočne v čiernej nádobe.

  • Čo je analýza odpadov a čo na to povedia ľudia?

Analýza odpadov je podľa skúseností obcí skvelý nástroj na to, aby zistili ako je obec na tom so „zbytočným odpadom“. Mnohým pomohla k tomu aby vedeli lepšie nastaviť frekvenciu zvozu komunálneho alebo triedeného odpadu, či zakúpili kompostéry pre občanov.  Analýza prebieha na obci počas pravidelného zvozu komunálneho odpadu, vyberie sa vzorových 10 % nádob z ktorých sa triedia jednotlivé zložky. Nie sú potrebné žiadne povolenia od hygieny. Starosta tak má relevantný podklad o tom čo sa v jeho obci deje a vie tak prijať rozhodnutia.

Počas semináru bol starostom predstavený moderný systém evidencie odpadov ELVIS, ktorý na Slovensku skúšajú prvé obce. Ten obce zaujal ako zaujímavý nastroj na reálne evidovanie stavu odpadov v obci. Následne ho môžu využiť na vyhodnocovanie a nastavenie opatrení. ELVIS rieši i adresnosť systému, pretože prináša možnosť odmeniť občanov za zodpovedné správanie.

Chcete zrealizovať analýzu odpadu vo vašej obci? Kontaktujte nás. 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.