JRK | Znížte množtvo skládkovaného odpadu až o 40% - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Znížte množtvo skládkovaného odpadu až o 40%

Všetky | 26.03.2018

Akým spôsobom máte vyriešenú otázku nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v samospráve? Znížte množstvo vyvážaného odpadu na skládku o 20 % až 40 % tak, že začnete kompostovať BRO zo záhrad.

Mnohé obce a mestá na Slovensku vďaka výsledkom analýzy odpadov zistili, že viac ako 50 % ZKO tvorí zelený bioodpad. Ten však nemusí končiť na skládke a vy nemusíte platiť za jeho odvoz. BRO občania jednoducho spracujú na mieste jeho vzniku, v záhradných kompostéroch. V Dlhom nad Cirochu napríklad znížili podiel bioodpadu v ZKO až o 79,59 %.

Prečo riešiť bioodpad práve teraz?

V jarných mesiacoch sa príroda prebúdza, v záhradách začína jarné upratovanie a s tým je spojený začiatok produkcie záhradného BRO. Preto je ideálne, ak občania môžu vkladať bioodpad do kompostéra (napr. JRK PREMIUM) a v ďalšej sezóne prihnojovať záhradu vlastným výživným kompostom. Pri systéme záhradného kompostovania je okrem samotnej distribúcie kompostérov veľmi dôležitá aj osveta. Tá si vyžaduje dlhší čas na realizáciu postupných krokov (prednášky o kompostovaní, osveta „od domu k domu“, motivačná súťaž a pod.).

Druhým dôvodom je fakt, že od 1.1.2019 sa plánuje postupné zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládky. Bioodpad tvorí viac ako 50 % hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. BRO je kľúčovým druhom pre zníženie množstva uloženého na skládkach. Na správne nakladanie s bioodpadom zo strany obyvateľov je potrebný čas, kým, kým získajú dostatok informácií a osvoja si systém. Jeho spustenie a vzdelávanie je potrebné začať v jarnom období. Prostredníctvom systému záhradného kompostovania a/alebo zriadením kompostárne v obci môžete vyriešiť nakladanie s BRO v súlade s platnou legislatívou.

Pre čistejšie samosprávy a menej skládkovania obstarajte kompostéry aj pre vašich občanov. Kontaktujte nás.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.