JRK | Zníženie potravinového odpadu je kľúčové pre ochranu klímy - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Zníženie potravinového odpadu je kľúčové pre ochranu klímy

Všetky | 05.03.2020

Pre boj so zmenou klímy je najnaliehavejším bodom znižovanie množstva potravinového odpadu. Ide o jedno zo zásadných opatrení z dlhého zoznamu v boji proti globálnemu otepľovaniu, ktoré sú publikované v štúdii Drawndown Rewiew 2020. 

Správa, ktorá hovorí o akčných bodoch pre riešenie zmeny klímy uvádza ako najnaliehavejší bod znižovanie množstva potravinového odpadu. Je to kľúčové opatrenie z dlhého zoznamu zameraného na udržanie globálneho otepľovania pod 2 °C. Štúdiu Drawdown Rewiew 2020 realizovala nezisková organizácia Project Drawdown. Zvážila mnoho možností a zistila, že objem skleníkových plynov atmosféry by mohol vyvrcholiť v roku 2040. Ak by sa začali kombinovať všetky záchranné opatrenia, od tohto obdobia by sa situácia mohla zlepšovať.  Upozorňujú na dôležitosť zapojenia odpadového odvetvia do tohto boja. Realizovať by sa mal prostredníctvom zmeny lineárneho modelu hospodárstva na obehovú ekonomiku. Kľúčové by malo byť zlepšenie postupov v odpadovom hospodárstve, zachytávanie skládkových plynov a využívanie potenciálu kompostovania a anaeróbneho spracovania bioodpadov. Viceprezident projektu Chad Fischmann zdôraznil potrebu klásť dôraz na celkové znižovanie produkcie odpadu.

Presuňte bioodpad z nádob na komunálny odpad správnym smerom. Začnite kompostovať v kvalitných kompostéroch alebo ho zbierať a kompostovať v profesionálnej kompostárni. Naši regionálni manažéri sú pripravení pomôcť vám. 

Zameranie sa na potravinový odpad pri zmene klímy je dlhodobo témou publikácie BioCycle. Upozorňujú naň aj environmentálne skupiny, recyklátori organických látok a ďalšie subjekty. Správa Drawdown je pozoruhodná práve tým, že zdôrazňuje znižovanie odpadu, ako zásadné pre obmedzenie globálneho otepľovania. Podľa ich zistení, by zmena nášho prístupu k tomuto odpadu v najbližších dvoch desaťročiach mohla byť zásadná v ochrane klímy.

,,Keď človek začne rozmýšľať o všetkej energii a emisiách, ktoré vznikajú s každou kvapkou oleja, kusom chleba či mäsa, je jasné prečo je obmedzenie plytvania potravinami nevyhnutné,“ zdôraznil Fischmann a poukázal na emisie z poľnohospodárstva, ťažby a spracovania, balenia, prepravy až k vyhadzovaniu potravín.

Čítajte tiež: Súčasná pandémia vírusu COVID-19 môže byť len výstrahou v tom, čo môže priniesť klimatická kríza

Zníženie množstva potravinového odpadu môže zabrániť globálnemu otepľovaniu

Správa tvrdí, že zníženie potravinového odpadu zohráva dôležitú úlohu pri zabránení oteplenia o 2 °C a poukazuje na zvýšenie teplotného stropu, ktorý bol stanovený v Parížskej klimatickej dohode. Scenár si vyžaduje 75% zníženie plytvania potravinami na celom svete do 30 rokov. Fischmann upozorňuje na to, že pre úspech je tieto aktivity potrebné kombinovať aj s iným úsilím, napríklad zmenami v priemyselnej výrobe, ktoré sú veľkou výzvou v znížení emisií na nulu. ,,Odpad môže byť znovu využitý ako zdroj – niečo hodnotné, čo pomôže znížiť spotrebu surovín, energie a tvorbu emisií.“

Kalifonská univerzita v Davise v minulom roku publikovala štúdiu, v ktorej uvádza, že využívaním kompostu pri pestovaní plodín, by pôda mohla významne viazať uhlík. Jeho podiel v pôde by sa mohol zvýšiť až o 12,6%. Štúdia sa zatiaľ spolieha na kompost obsahujúci kurací hnoj. Univerzita tiež realizuje výskum s potravinovým odpadom, kde predpokladá podobné výsledky. Snahy o presmerovania a využívanie organických látok získavajú na dôležitosti aj na štátnej a miestnej úrovni. Kalifornský zákon kladie za cieľ zníženie organického odpadu o 50% do roku 2020 a 75% do roku 2025. Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľných odpadov zavádzajú aj ďalšie štáty.

Neplytvajte bioodpadom vo svojej samospráve. Kompostujte ho v kompostéroch alebo kompostárni. Poradíme vám, ako dosiahnuť optimalizovať financie, neplytvať zdrojom a zlepšiť životné prostredie

kompostárne, bioodpad, kompostovanie

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu má významné ekonomické a ekologické prínosy

Zistenia spoločnosti Drawdown zdôrazňujú, že okrem kompostovania či zachytávania metánových plynov zo skládok, je dôležité myslieť aj na súbor opatrení pre efektívne nakladanie s komunálnym odpadom. Súčasťou obehovej ekonomiky by malo byť tiež prehodnotenie výrobného cyklu. Je to nevyhnutné pre uzatváranie materiálových tokov. Spoločnosti ako Starbucks a McDonald´s, ktoré pracujú na výzve NextGen Cup Challenge, už hľadajú riešenia svojich problémov s odpadom. Správa Drawdown hodnotí tieto snahy ako dôležité pre zlepšenie situácie.

zdroj: https://www.wastedive.com/news/project-drawdown-climate-change-zero-waste-number-one/573660/

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.