JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Získajte prehľad, znížte náklady a motivujte občanov. S evidenčným systémom ELWIS to ide jednoducho

ELWIS | 19.11.2018

Každá samospráva zápasí s množstvom nevyhnutných tém, ktoré potrebuje vyriešiť. Na mnohé nezostáva adekvátny čas, kapacity a prostriedky z rozpočtu a je potrebné prioritizovať.

Preto sa v mnohých mestách a obciach stáva, že odpadové hospodárstvo sa dostáva na nižšie priečky. Novela zákona o odpadoch a zmena skládkovacích poplatkov však tlačí na samosprávy, aby produkovali menej odpadu a lepšie triedili.

Ako nájsť nástroj, ktorý by poskytol samospráve prehľad o triedení v jednotlivých domácnostiach a zároveň podnietil občanov k tomu, aby produkovali menej odpadu a lepšie triedili?

Starosta potrebuje podklad pre schválenie a realizovanie zmeny v odpadovom hospodárstve. Potrebuje poznať reálne množstvo odpadu produkované z každej domácnosti. Potom môže pracovať na jeho znížení resp. na jeho väčšej vytriedenosti. Ideálne je mať všetky informácie o odpadovom hospodárstve pod jednou strechou s možnosťou flexibilného a jednoduchého využívania.  

Elektronická evidencia odpadu – ELWIS – umožní získať informácie a efektívne využívať. Je vyvinutá tak, aby zohľadňovala rôznorodé požiadavky slovenských samospráv.

Príklad aktuálnej situácie v obci:

 • obec s 2500 obyvateľmi
 • ročne vyprodukuje 470 ton zmesového odpadu
 • dosahuje mieru triedenia 17%
 • občania bez reálnej motivácie k triedeniu odpadu – majú len dobrý pocit
 • na skládke končí aj odpad, ktorý mohol byť vytriedený alebo kompostovaný
 • v najbližších 3 rokoch obec na zvýšených skládkovacích poplatkoch zaplatí až 25 tisíc eur navyše

Pokiaľ by obec dokázala zvýšiť svoju mieru triedenia nad 50%, dokázala by počas 3 rokov ušetriť až 35 tísíc eur a tieto prostriedky použiť na rozvoj obecnej infraštruktúry. Ako však dosiahnuť takýto výsledok?

Zaveďte evidenčný systém ELWIS a získajte úplný prehľad o svojom odpadovom hospodárstve. Máte v rukách silný nástroj na efektívne riadenie odpadového hospodárstva. Nevyhadzujte peniaze na skládku a zlepšite triedenie odpadu. So SMART riešením pre obec bez odpadu získate:

 • reálne údaje o množstve vyvezeného ZKO a triedeného odpadu
 • okamžitý prehľad, kde odpad v obci vzniká a podklad pre efektívne, adresné a rýchle zlepšenie situácie
 • postoj, že na odpadoch záleží. Naučte občanov, že ich zodpovednosť za odpad nekončí vyložením nádoby. Prostredníctvom evidencie im môžete dať priamu spätnú väzbu o ich triedení. Umožní vám zavedenie finančnej motivácie pre tých, ktorí sa k odpadom správajú zodpovedne
 • ďalšie úspory v rozpočte. Viac triedenia znamená menej komunálneho odpadu – vzniká priestor na menej časté vyvážanie odpadu a šetrenie obecných financií
 • spoľahlivého partnera pre rozvoj vášho odpadového hospodárstva
 • dáta, ktoré prispejú k transparentnejším vzťahom so zvozovou spoločnosťou aj organizáciou zodpovednosti výrobcov
 • získajte SMART riešenie odpadov, ktoré zapadá do konceptu SMART CITIES a má reálny dopad na domácnosti

ELWIS oživí odpadové hospodárstvo aj vo vašej samospráve. Chcete vedieť viac?

Kontaktujte regionáleho manažéra vo vašom kraji alebo nášho projektvého manažéra.

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.