JRK | Získajte prehľad, znížte náklady a motivujte občanov. S evidenčným systémom ELWIS to ide jednoducho - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Získajte prehľad, znížte náklady a motivujte občanov. S evidenčným systémom ELWIS to ide jednoducho

Všetky | 19.11.2018

Každá samospráva zápasí s množstvom nevyhnutných tém, ktoré potrebuje vyriešiť. Na mnohé nezostáva adekvátny čas, kapacity a prostriedky z rozpočtu a je potrebné prioritizovať.

Preto sa v mnohých mestách a obciach stáva, že odpadové hospodárstvo sa dostáva na nižšie priečky. Novela zákona o odpadoch a zmena skládkovacích poplatkov však tlačí na samosprávy, aby produkovali menej odpadu a lepšie triedili.

Ako nájsť nástroj, ktorý by poskytol samospráve prehľad o triedení v jednotlivých domácnostiach a zároveň podnietil občanov k tomu, aby produkovali menej odpadu a lepšie triedili?

Starosta potrebuje podklad pre schválenie a realizovanie zmeny v odpadovom hospodárstve. Potrebuje poznať reálne množstvo odpadu produkované z každej domácnosti. Potom môže pracovať na jeho znížení resp. na jeho väčšej vytriedenosti. Ideálne je mať všetky informácie o odpadovom hospodárstve pod jednou strechou s možnosťou flexibilného a jednoduchého využívania.  

Elektronická evidencia odpadu – ELWIS – umožní získať informácie a efektívne využívať. Je vyvinutá tak, aby zohľadňovala rôznorodé požiadavky slovenských samospráv.

Príklad aktuálnej situácie v obci:

 • obec s 2500 obyvateľmi
 • ročne vyprodukuje 470 ton zmesového odpadu
 • dosahuje mieru triedenia 17%
 • občania bez reálnej motivácie k triedeniu odpadu – majú len dobrý pocit
 • na skládke končí aj odpad, ktorý mohol byť vytriedený alebo kompostovaný
 • v najbližších 3 rokoch obec na zvýšených skládkovacích poplatkoch zaplatí až 25 tisíc eur navyše

Pokiaľ by obec dokázala zvýšiť svoju mieru triedenia nad 50%, dokázala by počas 3 rokov ušetriť až 35 tísíc eur a tieto prostriedky použiť na rozvoj obecnej infraštruktúry. Ako však dosiahnuť takýto výsledok?

Zaveďte evidenčný systém ELWIS a získajte úplný prehľad o svojom odpadovom hospodárstve. Máte v rukách silný nástroj na efektívne riadenie odpadového hospodárstva. Nevyhadzujte peniaze na skládku a zlepšite triedenie odpadu. So SMART riešením pre obec bez odpadu získate:

 • reálne údaje o množstve vyvezeného ZKO a triedeného odpadu
 • okamžitý prehľad, kde odpad v obci vzniká a podklad pre efektívne, adresné a rýchle zlepšenie situácie
 • postoj, že na odpadoch záleží. Naučte občanov, že ich zodpovednosť za odpad nekončí vyložením nádoby. Prostredníctvom evidencie im môžete dať priamu spätnú väzbu o ich triedení. Umožní vám zavedenie finančnej motivácie pre tých, ktorí sa k odpadom správajú zodpovedne
 • ďalšie úspory v rozpočte. Viac triedenia znamená menej komunálneho odpadu – vzniká priestor na menej časté vyvážanie odpadu a šetrenie obecných financií
 • spoľahlivého partnera pre rozvoj vášho odpadového hospodárstva
 • dáta, ktoré prispejú k transparentnejším vzťahom so zvozovou spoločnosťou aj organizáciou zodpovednosti výrobcov
 • získajte SMART riešenie odpadov, ktoré zapadá do konceptu SMART CITIES a má reálny dopad na domácnosti

ELWIS oživí odpadové hospodárstvo aj vo vašej samospráve. Chcete vedieť viac?

Kontaktujte regionáleho manažéra vo vašom kraji alebo nášho projektvého manažéra.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.