JRK | Waste Management a JRK počas Týždňa zelených budov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Waste Management a JRK počas Týždňa zelených budov

Všetky | 09.10.2017

Posledný septembrový týždeň sme participovali na odborno-spoločenskej akcii Slovenskej rady pre zelené budovy, ktorá sa už po siedmy raz venovala výraznej propagácii zelených budov a udržateľného životného štýlu.

Počas Týždňa zelených budov sa stretli zástupcovia udržateľnej výstavby a upriamili pozornosť na masívnu propagáciu ekologických, sociálnych a ekonomických cieľov, od riešenia klimatických zmien až po vybudovanie zeleného bývania, pracovného prostredia a komunít – lepších miest pre život, prácu a zábavu.

My, JRK Waste Management, ako partner sprievodného podujatia GREEN BUSINESS BREAKFAST, sme sa venovali téme Waste management – nakladanie s odpadmi v administratíve, hoteloch a reštauráciách. Na príklade našej inovatívnej technológie Elektrického kompostéra GreenGood, sme ukázali, ako efektívne-ekologicky a ekonomicky predchádzať vzniku odpadov a celkovo tak znížiť  množstvo vyprodukovaného odpadu v budovách a zariadeniach spoločného stravovania.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pozornosť 🙂

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.