JRK | Viete ako využiť výnimku z povinnosti o triedení kuchynského odpadu? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Viete ako využiť výnimku z povinnosti o triedení kuchynského odpadu?

Všetky | 02.12.2019

Pripravovaná novela zákona o odpadoch počíta s postupným rušením výnimiek pre samosprávy v prípade povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Od roku 2023 by pre triedenie kuchynského bioodpadu mala platiť už len jediná.  Nebudú ju musieť vykonávať len samosprávy, v ktorých 100 % obyvateľov obce resp. časti obce (napr.mestská časť) kompostuje bioodpad v kompostovacích zásobníkoch. 

Vybavte domácnosti postupne a využite výnimku

Množstvo samospráv už pre občanov zabezpečilo kompostéry. Využili na to vlastné zdroje, prostriedky z 23. výzvy OP KŽP alebo zo zdrojov Environmentálneho fondu. Ešte stále však kompostéry nemajú všetci občania. Povinnosť by mala platiť už čoskoro. Preto je dobré sa na ňu včas pripraviť.

Aby to nebola veľká jednorázová záťaž, odporúčame investíciu rozdeliť na menšie a kompostéry nakupovať postupne. Ideálne je plánovať ju už teraz, pri zostavovaní ročných rozpočtov a myslieť aj na ďalšie roky.

Aké máte možnosti?

Ak ste už kompostéry nakúpili v minulosti, stačí ak dovybavíte domácnosti, ktoré ich ešte nemajú. Vrámci toho zrealizujte aj osvetové prenášky. Ocenia ju aj tí, čo už kompostujú, ak pri predchádzajúcom dodaní nebola realizovaná. Zistia či postupujú správne, môžu vyladiť techniku a zdieľať svoje skúsenosti. Ostatní sa dozvedia, ako s kompostérom pracovať a dosiahnuť kvalitné výsledky.

Prečítajte si aj: Prečo sa neoplatí zabúdať na osvetu?

Ak kompostéry ešte nemáte, alebo vám ich chýba viac, rozdeľte investíciu na viac častí. V prvej etape kompostéry rozdajte tým, ktorí prejavia záujem o kompostovanie. V ďalšom roku poslúžia ako dobrý príklad pre ostatných.

Okrem osvety je pre úspech systému nevyhnutné uľahčiť občanom prácu s kompostérom. V tomto prípade sa osvedčil prekopávač kompostu. Zdanlivo nenápadná pomôcka, zjenoduší prácu s kompostovaným materiálom. Pomôže eleminovať negatívne vplyvy (hnitie, smrad, mušky…), ktoré sa často vyskytujú ak sa kompostéry len rozdajú bez osvety a ľuda neviedia čo s nimi majú robiť. Zabezpečí lepšie premiešanie a rozklad materiálu a kvalitnejší výsledný kompost.

Prečítajte si viac o výhodách prekopávača…

Nezabudnite aj na bytovky

Výnimka sa na triedenie kuchynského odpadu sa vzťahuje aj na občanov v bytových domoch. V tomto prípade môže obec zriadiť komunitné kompostovisko a povinnosť má splnenú.

Nie je na čo čakať. Ako zaviesť kompostovanie aj vo vašej obci vám poradí náš profesionálny tím regionálnych manažérov.

Zavolajte tomu svojmu ?

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.