JRK | V Trnovci nad Váhom sa už kompostuje - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Trnovci nad Váhom sa už kompostuje

Príklady z praxe | 15.06.2017

Obec Trnovec nad Váhom má za sebou 4 prednášky o kompostovaní, počas ktorých odznelo množstvo dobrých rád a cenných informácií pre všetkých záujemcov o kompostovanie.

Počas prednášok sa zároveň uskutočnilo rozdávanie kompostérov SMART. Domácnosti tak už majú na svojich záhradách kompostéry a môžu svoje záhradné odpady spracovávať priamo v nich.

Obec v rámci osvetových aktivít plánuje uskutočniť aj prednášky pre žiakov škôl, aby sa aj deti naučili viac o význame kompostovania a predchádzania vzniku odpadov. V ďalších mesiacoch by mala v obci prebehnúť taktiež súťaž o nádobu bez bioodpadu a osvetová kampaň od domu k domu. Táto metóda vzdelania má občanom pomôcť  riešiť ich praktické nezrovnalosti s kompostovaním.

V obci prebehla taktiež analýza odpadu, počas ktorej sme zistili, že v nádobách so zmesovým komunálnym odpadom sa nachádzalo až 39,64 % kompostovateľného BRKO a 12,20 % BRKO z kuchýň. Práve zavedenie systému domáceho kompostovania by malo napomôcť k tomu, aby sa v komunálnom odpade už bioodpady nenachádzali.

Pozrite sa, ako to vyzeralo na našej prednáške o kompostovaní (ktorú sme realizovali v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme – SPZ) a pri rozdávaní kompostérov.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.