V samosprávach pribúdajú kompostéry

18.08.2017

Podhájska je ďalšou obcou, ktorá sa pustila do nového systému nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad. Obec nakúpila pre domácnosti 250 ks kvalitných kompostérov a zabezpečila pre svojich obyvateľov vzdelávanie obyvateľov. V tom sme im podali pomocnú ruku v spolupráci s našim partnerom Priatelia Zeme – SPZ.

Prvými aktivitami boli dve prednášky pre verejnosť o domácom kompostovaní. Účastníci sa na nich dozvedeli, čo sa môže kompostovať, ako kompostovať a ako využiť vyrobený kompost. Prednášky sprevádzala zaujímavá a dlhá diskusia.

podhajska kompostuje

Ďalšie inšpiratívne príklady z praxe

Obyvatelia Považskej Bystrice, ktorí sa v predošlom kole (vroku 2014) nezapojili do kompostovania, oň teraz prejavili veľký záujem. Na ich popud sa mesto rozhodlo dokúpiť ďalšie kompostéry a umožniť tak svojim občanom, aby spracovávali zelený odpad ekologickejším spôsobom.

Druhé kolo dokupovania kompostérov prebehlo aj v obci Pravenec, Marcelová a v Kováčovej. Dôvodom bol taktiež proaktívny prístup obyvateľov, ktorí ešte nekompostovali a veľmi dobré skúsenosti od ostatných domácností. Kováčová navyše zakúpila aj kompostéry pre bytové domy a kompostovacie silá na zelený odpad z verejných plôch. Bude mať tak komplexne vyriešené nakladanie so záhradným odpadom a bioodpadom z verejných priestorov.

Vo väčšine obcí je samozrejmosťou pri nákupe kompostérov aj aktívna osveta občanov o význame kompostovania. Uvedomelí starostovia totiž vedia, že osveta pri nakladaní s odpadmi je základom úspechu. 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video