JRK | V Návojovciach sa eviduje aj plastový odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Návojovciach sa eviduje aj plastový odpad

Príklady z praxe | 04.06.2018

Pilotná prevádzka evidenčného systému odpadov – ELWIS v mestskej časti Návojovce v Partizánskom naďalej pokračuje.

V Návojovciach sa realizovalo testovanie elektronickej evidencie zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO). Mesto sa rozhodlo rozšíriť evidenciu formou ELWISa aj na ďalšie druhy odpadu – ako prvý sa evidoval plastový odpad. 

V priebehu apríla boli občanom poštou zasielané nálepky s RFID technológiou a inštrukciami, ako ich umiestniť na vrecia s vytriedeným plastovým odpadom. RFID snímače sú v Návojovciach už známe, inštalovali sme ich na nádoby so ZKO.  Technológia RFID funguje tak, že pri zbere odpadu je na vozidle inštalované zariadenie, ktoré pri vkladaní vyzbieraného odpadu sníma nálepky a automaticky priraďuje množstvo vyzbieraného odpadu konkrétnej domácnosti. Systém je adresný a odstraňuje anonymitu. Samospráva má informácie o tom, ktorá domácnosť triedi odpad a v akej miere. Môže prijať opatrenia (napr. zvýšiť informovanosť občanov) ak sa v nádobách alebo vreciach nachádza odpad, ktorý tam nepatrí a podporiť odhodlanie občanov zavedením motivačný súťaží alebo bonusového systému.

Veľmi nás teší, že k označovaniu vriec pristúpili obyvatelia Návojoviec veľmi zodpovedne a zvládli to podľa priloženého návodu. Pri zbere vriec s plastovým odpadom bolo len málo domácností, ktoré svoje vrecia neoznačili alebo nálepky s RFID systémom neobdržali. Tieto domácnosti dostali do schránok informáciu ako postupovať, aby mali pripravené nálepky a mohli sa zapojiť do ďalšieho evidovaného zberu.

Počas testovacieho zberu sme zaevidovali viac ako 270 vriec s takmer 900 kg plastového odpadu. Návojovce sú tak o krok bližšie ku komplexnému pohľadu na úroveň triedenia v jednotlivých domácnostiach, ktorý prináša elektronická evidencia odpadu. Evidenčný systém je základným nástrojom, ktorý umožňuje samosprávam získať reálny a komplexný prehľad o stave odpadového hospodárstva. Na základe detailných štatistík môže samospráva nastaviť správne opatrenia, preto aby sa znížilo množstvo produkovaného odpadu a zvýšila sa miera triedenia v jednotlivých domácnostiach. Pre úspech celého systému je nevyhnutné zapojenie a systematická práca s čo najväčším počtom domácností. Systém ELWIS umožní zlepšiť komunikáciu medzi samosprávou a občanom a prijať kroky k tomu, aby každá domácnosť produkovala menej odpadu.

Ako prebiehala prvá evidencia odpadu v Návojovciach sa dozviete TU.

Otestuje evidenčný systém odpadov aj vo vašej samospráve. Kontaktujte nás. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.