JRK | V Kozárovciach chcú spravodlivejší systém – zavádzajú evidenciu odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Kozárovciach chcú spravodlivejší systém – zavádzajú evidenciu odpadu

Príklady z praxe | 19.08.2019

Obec Kozárovce, v okrese Levice, sa rozhodla pre zavedenie evidencie odpadu z každej domácnosti

Od systému očakáva zlepšenie miery triedenia, lepšiu spoluprácu s občanmi, spravodlivejší systém a zníženie množstva skládkovaného odpadu.

V obci prebehlo označovanie nádob so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej ZKO). Každá nádoba bola označená originálnou nálepkou s QR kódom pre príslušnú domácnosť. Pre evidovanie triedeného odpadu (plast, papier) sa budú využívať nálepky s QR kódmi, ktoré budú lepiť občania na každé vyložené vrece s príslušným druhom odpadu.

Veľmi dôležitou súčasťou realizovanej zmeny je intenzívna komunikácia s občanmi. Obec o aktivitách v súvislosti so zavedením systému informovala občanov formou obecných hlásení. Uverejnila článok v miestnych novinách o prínosoch zavedenia evidenčného systému  pre obec a obyvateľov. Každá domácnosť navyše obdržala leták s popisom fungovania systému a štartovací balíček nálepiek na triedený odpad s inštrukciami o ich využívaní.

Označovania nádob so ZKO sa zúčastnili naši pracovníci aj dobrovoľníci z obce. Hovorili s občanmi o zavádzanej zmene a o tom ako odpad triedia a čo by mohli zlepšiť. V nádobách sa nachádzalo veľa biologicky rozložiteľného odpadu hoci občania majú kompostéry. Znížiť množstvo skládkovaného odpadu by mohlo zlepšiť triedenie ostatného odpadu, pretože aj v tejto oblasti mali mnohé domácnosti nedostatky.

Evidenčný systém odpadu má obci pomôcť lepšie komunikovať s domácnosťami, ktoré produkujú veľa ZKO a motivovať ich k lepšiemu triedeniu a umožní odmeniť tie, ktoré sa k odpadu správajú zodpovedne, produkujú ho málo a veľmi dobre triedia. Na základe podkladov z evidencie bude môcť samospráva nastaviť spravodlivejší systém vo vzťahu k občanom a lepšie riadiť odpadové hospodárstvo.

Získajte prehľad, zvýšte mieru triedenia a zlepšite spoluprácu s občanmi. Na evidenčný systém ELWIS sa opýtajte regionálneho manažéra vo vašom kraji. Kontakt TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.