JRK | V Beluši vyzbierajú za týždeň takmer tonu bioodpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Beluši vyzbierajú za týždeň takmer tonu bioodpadu

Napísali o nás | 28.12.2021

Ani šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji sa nevyhla povinnosti zaviesť povinný zber kuchynského odpadu. Beluša pritom využila aj jednu výnimku. V rodinných domoch sa o bioodpad postarajú samotní obyvatelia a na svojich záhradách využívajú kompostovacie zariadenia. V bytových domoch využíva miestna samospráva pohodlný zber kuchynského odpadu. Už prvé týždne fungovania nového systému ukazujú, že množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý nie . . .

ilustracny obrazok

Ani šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji sa nevyhla povinnosti zaviesť povinný zber kuchynského odpadu. Beluša pritom využila aj jednu výnimku. V rodinných domoch sa o bioodpad postarajú samotní obyvatelia a na svojich záhradách využívajú kompostovacie zariadenia. V bytových domoch využíva miestna samospráva pohodlný zber kuchynského odpadu. Už prvé týždne fungovania nového systému ukazujú, že množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý nie je možné vytriediť a musí skončiť na skládke, výrazne klesá. 

„Nová legislatívna nám vôbec nespôsobila problémy. Po analýze sme zistili, koľko kuchynského odpadu je v nádobách na zmesový komunálny odpad a to sme chceli zmeniť. Netreba sa toho báť. Je to síce určitá práca, ale má to svoj výsledok,“ povedal starosta obce Beluša Ján Prekop.

Bytovky triedia inak ako rodinné domy

V obci sa nachádza 2850 domácností. Väčšinu, približne 2200 z nich, tvorí individuálna bytová výstavba. Bytovky tak predstavujú približne 650 domácností. Do rodinných domov dodali kompostéry, na ktoré obec získala prostriedky v rámci 23. výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Beluša ich nakúpila celkovo 1100. Pre nákup ďalších zas samospráva požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu.

V bytových domoch dostala každá domácnosť desaťlitrový košík a k nemu 50 kusov kompostovateľných vreciek. „Okrem toho boli na stojiská umiestnené 120 a 240-litrové nádoby spolu s kompostovateľnými vrecami. Nádoby majú prevetrávacie otvory a odpad v nich nehnije a nezapácha. Naopak, prirodzenou cestou schne a znižuje svoju hmotnosť,“ vysvetľuje Martina Gaislová, odborníčka na odpadové hospodárstvo z portálu menejodpadu.sk. Frekvencia zberu nádob bola stanovená na 52 zberov ročne, teda jedenkrát týždenne. Rovnako pri kompostéroch, aj pri nákupe košíkov, smetných nádob, či kompostovateľných vriec využila Beluša finančné príspevky. Na tento druh infraštruktúry z Environmentálneho fondu. 

Osvetové aktivity sú dôležité

S distribúciou košíkov a vreciek začali v obci už v novembri minulého roka pri celoplošnom testovaní. Za dva dni ich rozdali 220. Okrem toho mali obyvatelia možnosť vyzdvihnúť si košíky a vrecká počas decembra a januára individuálne na zbernom dvore. Ku koncu januára ich dostalo celkovo 480 domácností. V obci nezabudli ani na dôkladné informovanie obyvateľov. „Osveta, kampaň a potreba ekologicky myslieť v dnešnej dobe je témou každého jedného dňa a každého jedného jednotlivca na tejto planéte,“ povedal starosta Ján Prekop. V novembri dostali všetky domácnosti do schránky leták s potrebnými informáciami k triedeniu a zberu kuchynského odpadu. V rámci osvetovej kampane vydala obec okrem letákov aj článok v obecných novinách, na webe a na sociálnych sieťach.

Jeden odvoz, takmer tona bioodpadu

Zber kuchynského odpadu začal v Beluši hneď prvý pracovný deň tohto roku, pričom sa do neho zapojilo 480 domácnosti. Vďaka informovanosti pochopili obyvatelia dôležitosť systému a zmenu privítali. „Reakcie obyvateľov sú veľmi pozitívne a stretávame sa s dobrým ohlasom,“ hovorí Andrej Petríček, referent životného prostredia obce Beluša. Priemer doteraz vykonaných zvozov predstavuje 980 kg za sedem dní. Starosta Prekop hovorí, že predpoklad je až 1200 kg kuchynského odpadu týždenne. V obci tak majú priestor na ďalšie zlepšovanie.

Ak by Beluša takto pokračovala v zbere počas celého roka, priemerná hmotnosť vyzbieraného bioodpadu na obyvateľa by predstavovala 46 kilogramov ročne, pričom odhad za celé Slovensko je na úrovni 65 kilogramov. Obec Beluša tak svojim prístupom hneď po zavedení systému dosahuje skvelé výsledky a spolu s pozitívnym prístupom občanov dokáže ušetriť finančné prostriedky a chrániť životné prostredie.

Stiahni celú správu v PDF

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.