JRK | Úspešné prednášky o kompostovaní v obciach na strednom Slovensku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Úspešné prednášky o kompostovaní v obciach na strednom Slovensku

Príklady z praxe | 13.12.2017

Mesto Turany sa nachádza v dolnom Turci 11 km na východ od Martina, položené medzi dvomi korytami Váhu, starým a novým, ktoré je súčasťou vážskych stupňov.

Občania v Turanoch už môžu kompostovať svoj biologický odpad v kompostéroch Hobby 1200, ktoré mesto obstaralo pre 650 domácností. Pozvánky na prednášku o tom, ako správne kompostovať dostali domácnosti, ktoré prejavili záujem o domáci kompostér. Takto predstavitelia mesta dosiahli, že na prvom kole prednášky sa zúčastnilo viac ako 350 obyvateľov. Občania plní cenných informácií si mohli domáce kompostéry odniesť domov.

Na strednom Slovensku sa do kompostovania s domácimi kompostérmi zapája čoraz viac obcí. Kúpeľná obec Kováčová neďaleko Zvolena nakúpila kompostéry pre domácnosti už druhý krát. V obci sa realizovali dve osvetové prednášky pre obyvateľov. Boli veľmi úspešné a po ich absolvovaní o kompostovanie prejavili záujem ďalší obyvatelia obce.

Chcete vedieť viac o osvetových prednáškach? 

Ďalšie osvetové aktivity v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky pripravujeme na jar roku 2018. A to napríklad v obci Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou. Obec na jar plánuje rozdať obyvateľom domáce kompostéry a zorganizovať ďalšie aktivity na podporu povedomia občanov. Chystajú analýzu odpadov, prednášky, osvetovú kampaň od domu k domu a súťaž nádoba bez bioodpadu.

Všetkým obciam pri ich aktivitách pre menej odpadu držíme palce.

Vaša obec ešte nekompostuje? Kontaktujte nás ešte dnes a obstarajte pre občanov kvalitné kompostéry.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.