JRK | Systém elektronickej evidencie odpadov pomáha udržateľnosti a získal ocenenie Atlas od Nadácie VÚB - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Systém elektronickej evidencie odpadov pomáha udržateľnosti a získal ocenenie Atlas od Nadácie VÚB

Napísali o nás | 28.12.2021

Čísla hovoria jasnou rečou. Ak nezmeníme naše správanie, odpady, ktoré priemerný Slovák vyprodukuje a skončia na skládkach, nebude klesať. V roku 2019 každý z nás dokázal vyprodukovať 434 kilogramov komunálneho odpadu, čo bolo opäť viac ako rok pred tým. Využiť z nich však dokážeme ani nie polovicu. Aby sa naše výsledky postupne zlepšovali, azda najťažšiu úlohu majú dnes samosprávy. Svojich obyvateľov by mali naučiť, prečo je dobré triediť a ako odpad opätovne využiť. 

ilustracny obrazok

Slovenským samosprávam môže pri tejto úlohe pomôcť elektronická evidencia odpadov ELWIS. Systém najnovšie zabodoval v súťaži o prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas, ktorého pilotný ročník pripravila Nadácia VÚB. Cenu v kategórii Zelená ekonomika v biznise získala spoločnosť JRK Slovensko, ktorá systém ELWIS dodnes zaviedla v už takmer 40 slovenských samosprávach a pomáha riadiť odpadového hospodárstvo pre 57-tisíc obyvateľov.

„Veľmi si vážime získané enviro-ocenenie Atlas od Nadácie VÚB banky. Od začiatku nášho fungovania sa snažíme prispieť k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a v spolupráci so slovenskými samosprávami prispieť k zlepšeniu ich odpadového hospodárstva. Vďaka nášmu systému ELWIS im pomáhame znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, predchádzať jeho vzniku, zvyšovať mieru triedenia a v neposlednom rade aj zvýšiť informovanosť obyvateľov. Zvýšením recyklácie a znížením skládkovania chceme v prvom rade prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, ktorú my ako obyvatelia našou činnosťou produkujeme. Aj takouto formou sa snažíme prispieť k riešeniu klimatickej krízy,“ hovorí Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko

V pilotnom ročníku iniciatívy Nadácie VÚB pod názvom Atlas zaregistrovali až 177 nominácií, ktoré zaslala verejnosť, ako aj samotní uchádzači spomedzi organizácií, obcí, škôl, eko-startupov a firiem založených na princípoch zelenej ekonomiky. Nezávislá porota expertov vybrala 21 projektov v 6 kategóriách, ktoré postúpili do finále. 

O spoločnosti JRK Slovensko

Spoločnosť JRK vznikla v roku 2010 s poslaním zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia. Od začiatku kladie dôraz predovšetkým na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami, ako aj s jednotlivcami. Vďaka tomu prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. JRK Slovensko je dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov a technológií, SMART systémov a informačných kampaní pre stovky samospráv. V roku 2016 získala po prvýkrát prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma za zodpovedný prístup k podnikaniu a firemnej filantropii. Rovnaké ocenenie získala spoločnosť aj za rok 2019.

Stiahni celú správu v PDF

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.