JRK | S JRK Srdcovkou podporíme projekty pre lepšie životné prostredie - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

S JRK Srdcovkou podporíme projekty pre lepšie životné prostredie

Všetky | 15.09.2022

Každý deň pracujeme a žijeme v duchu misie PRE MENEJ ODPADU. Záleží nám na tom, aby mali naše aktivity aj spoločenský prínos. Preto vznikla JRK Srdcovka.

Od začiatku príbehu JRK je naše poslanie jasné – zlepšiť odpadové hospodárstvo, znížiť množstvo odpadu a zlepšiť jeho triedenie. Taktiež zachovať životné prostredie v dobrom stave aj pre ďalšie generácie. Pri oneskorenom oslavovaní našich 10. narodenín sa preto majitelia rozhodli venovať darček, ktorý by mal pozitívny spoločenský dopad. Rozhodli sa pomôcť ľuďom, ktorí sú tak ako oni, pred desaťročím na začiatku svojej odvážnej cesty zlepšiť životné prostredie. Takto vznikol projekt JRK Srdcovka, ktorého cieľom je v rámci princípov spoločensky zodpovedného podnikania podporiť rôzne občianske združenia. Do užšieho výberu sa však dostali najmä tie, ktoré svoje aktivity orientujú na ochranu životného prostredia či zvýšenie povedomie o ekologických a environmentálnych témach.

,,V DNA spoločnosti JRK je zakotvený prirodzený princíp podpory pre projekty prispievajúce k udržateľnosti, rastu a radosti.  Tak vznikol koncept JRK SRDCOVKA.

Každý člen nášho tímu mohol nominovať projekt orientovaný na zlepšenie špecifickej oblasti prostredníctvom konkrétneho subjektu. Náš tím tvoria skvelí a dobrosrdeční ľudia. Teší nás ich záujem o zlepšovanie kvality života a zároveň životného prostredia vo svojom okolí. Všetky podporené projekty sú našou spoločnou “srdcovkou” a potechou nášho ducha. Veríme, že každý, i ten najmenší čin prispeje k pozitívnej zmene – už zajtra,“ opisuje vznik projektu Nina Oravcová, konateľka JRK.

Viac ako 30 prihlásených záujemcov

Každý člen JRK tímu mohol nominovať svoj obľúbený projekt alebo občianske združenie. Hodnotiaca komisia následne vybrala z 30 nominovaných projektov z Českej a Slovenskej republiky tie, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia, zameriavajú sa na výchovu a vzdelávanie v súvislosti s misiou „PRE MENEJ ODPADU“. Výber bol naozaj náročný. Porota vybrala 11 projektov, ktoré sa začnú s finančnou podporou postupne realizovať v roku 2022.

Keď priložia ruku k dielu malí aj veľkí

Symbolicky na Deň Zeme sa rozbehli prvé dva slovenské projekty. V základnej škole v Dubnici nad Váhom vznikla prostredníctvom OZ Sivý Vlk komunitná záhrada. Pre deti sme zároveň pripravili aj prednášku o kompostovaní a triedení bioodpadu. Následne sme všetci spolu vybehli na dvor a budovali komunitnú záhradu. Vysoké záhony sa plnili zeminou a bylinkami, bez kompostéra by to samozrejme nešlo 😊. Súčasťou záhrady je aj oddychová zóna s lavičkami a informačnými tabuľami o triedení a kompostovaní bioodpadu. Roboty bolo neúrekom, no šikovných rúk, ktoré chceli pomôcť, bolo ešte viac. Deti sa navzájom pretekali, ktoré z nich vysype viac zeminy do záhona, zahanbiť sa však nedali ani pani učiteľky, členovia OZ Sivý Vlk a aj my, JRKáči.

Malá-veľká dedina neďaleko Košíc

Ďalší deň, na východe Slovenska, v obci Nižná Myšľa, začala partia nadšencov z OZ Dúhová stonožka s realizáciou projektu Skalka, podporený taktiež JRK Srdcovkou. Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v prostredí 500 metrov dlhého kaňonu Skalka s krásnymi andezitovými skalami pri rieke Olšava. Počas brigády sa odstraňovali náletové dreviny a upravovala sa plocha, na ktorej vyrastie oddychová zóna s altánkom. „Stonožky“ sadili mladé lipy. Lipová alej bude vstupnou bránou náučného chodníka. V príprave sú aj náučné tabule, ktoré budú návštevníkov chodníka informovať o histórii a prírodnom bohatstve tohto miesta.

JRK Srdcovka Nižná Myšľa

Každej realizácie sa zúčastňujú aj členovia nášho tímu. V partii rovnako nadšených ľudí, na čerstvom vzduchu, s hrabľami či motykou v ruke sme pomohli dobrej veci, načerpali veľa energie a spoznali úžasných ľudí. Tešíme sa na realizáciu ďalších projektov.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.