JRK | Rozhovor so starostkou obce Kynceľová: vďaka kompostovaniu máme o 35 % menej ZKO - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Rozhovor so starostkou obce Kynceľová: vďaka kompostovaniu máme o 35 % menej ZKO

Príklady z praxe | 14.05.2018

Navštívili sme obce Kynceľová pri Banskej Bystrici, kde starostka, Ing. Martina Kubišová, PhD., v roku 2015 zaviedla systém domáceho kompostovania. Jej skúsenosti prinášame v rozhovore.

Poslaním spoločnosti JRK je znižovať množstvo odpadu a preto samosprávam prinášame riešenia na zavedenie funkčného systému záhradného kompostovania. Samosprávam dodávame kvalitné kompostéry a zabezpečujeme osvetu pre zvýšenie účinnosti systému. K zákazníkom sa vraciame, analyzujeme ich výsledky a hľadáme možnosti na ďalšie zlepšenie.

Prečo ste sa rozhodli zaviesť domáceho kompostovania. Aké boli reakcie občanov?

Po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2015 mi bolo úplne jasné, že nakladanie s BRO v obci už v ďalšom roku nebude v súlade so zákonom. So všetkými domácnosťami sme mali podpísané dohody o tom, že svoj odpad doma kompostujú. Buďme však úprimní. Ak by sme skontrolovali všetky domácnosti, asi máloktorá by mala skutočné záhradné kompostovisko. Keďže náklady na zabezpečenie zberu odpadov sú vysoké, od začiatku som bola presvedčená, že domáce kompostovanie je správna cesta. 

Musím priznať, že som bola príjemné prekvapená: s riešením formou kompostovania sa obyvatelia úplne stotožnili. S ľuďmi treba o tejto problematike otvorene diskutovať, vždy vysvetliť, prečo sme sa rozhodli tak, alebo onak. Pri zavadzaní domáceho kompostovania to platí dvojnásobne.

Kyncelova, kompostovanie, prednaska o kompostovaní

V Kynceľovej realizovali aktivity na podporu kompostovania

Ak sa pozriete na začiatky spustenia systému nakladania s BRO, urobili by ste niečo inak?

Mala som šťastie, že som sa stretla s ľuďmi zo spoločnosti JRK Slovensko. Určite sme nechceli nakupovať kompostéry z obchodných reťazcov. V takom prípade nie je vždy zabezpečená kvalita služieb a žiadna z nich ani neponúka servis, aký sme dostali my. Referencie sme mali aj z obce Selce z nášho mikroregiónu. Preto som nemala obavy ani o kvalite. Navyše som dostala veľa cenných rád a podnetov, ktoré vychádzali z praxe. Veľmi užitočné bolo, že pred odovzdaním kompostérov sme  zorganizovali prednášku pre obyvateľov, na ktorej bola vysvetlená dôležitosť správneho kompostovania. Boli nadšení, pretože to boli skutočne praktické rady, nielen naštudované informácie napríklad z internetu. Po prednáške mali mnoho ďalších otázok. Určite by som to urobila znovu rovnako. Snažila by som sa však ešte viac dbať na komunikáciu. V súčasnosti plánujeme informovať obyvateľov o tom, ako správne naložiť s BRO aj prostredníctvom sms-systému.

 Je niečo, čo by ste chceli ešte vylepšiť?

Potešilo by ma, keby sa našli nadšenci, ktorí by mi v tejto oblasti pomáhali. Išlo by o dobrovoľníkov, ktorí v kompostovaní dosahujú najlepšie výsledky a pôsobili by ako kompostmajstri. Vedeli by  poradiť a boli by vždy nablízku. Verím, že sa nám podarí splniť si aj tento cieľ.

Čo by ste poradili iným starostom pri riešení problematiky BRO?

Je nám všetkým úplne jasné, že zaviesť domáce kompostovanie stojí nejaké peniaze a tých, hlavne v malých obciach, nebude nikdy dosť. Mali sme to šťastie, že s  projektom „Kompostujte s nami“ v Programe obnovy dediny sme boli úspešní. Avšak dilemu, ako riešiť BRO v obci, musí vyriešiť každá samospráva. Otázkou je, či zabezpečiť zber BRO prostredníctvom zberovej spoločnosti, alebo zaviesť domáce kompostovanie. Investície potrebujete nájsť v rozpočte vždy, či nakupujete zberné nádoby alebo kompostéry. Odporúčam  domáce kompostovanie. Vstupná investícia je takmer rovnaká v oboch prípadoch, avšak pri domácom kompostovaní už nevznikajú ďalšie výdavky. Tiež je dobre, že zákon umožňuje, aby obyvatelia časť nákladov na kompostér uhradili sami. Musia si byť vedomí, že práve oni sú zodpovední za to, koľko odpadu vyprodukujú. Odrazí sa to aj v poplatku, ktorý zaplatia. Navyše zavedením domáceho kompostovania nevzniknú mesačné výdavky na zvoz BRO.

Aktívna starostka v  júni začína realizovať projekt Budovanie zelenej infraštruktúry v obci. Keďže jej pribudnú priestranstvá pre verejnú zeleň, už má premyslené, kam so zeleným odpadom. Do zelených zón plánuje osadiť  JRK PREMIUM kompostéry, prípadne zaobstarať malý štiepkovač.

Pozreli sme sa na ročné štatistiky a ohlásenia o vzniku odpadu za posledné roky. Obec zakúpila kompostéry  JRK PROFI  na jeseň  roku 2015, domáce kompostovanie využívajú dva a pol roka. Z porovnania všetkých údajov môžeme konštatovať, že produkcia zmesového komunálneho odpadu z domácnosti za toto obdobie poklesla o 35%, čo je skutočne pekný výsledok. Veríme, že kroky samosprávy, ktoré plánuje v ďalšom období, tento výsledok ešte vylepšia. Na záver sme sa ešte starostke položili otázku:

Ako hodnotíte celkový prínos domáceho kompostovania?

Veľmi sa teším, že nám poklesli množstvá vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu z domácností. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a preto sa budeme snažiť tieto čísla ešte vylepšiť. V našom katastri nemáme čierne skládky s BRO, ktoré boli hlavne v jarnom a jesennom období okolo miestneho potoka. Aktívni dôchodcovia po zavedení domáceho kompostovania každoročne organizujú výstavy svojej úrody, vypestovanej vďaka vlastnému kompostu. Verím, že medzi nich pribudnú aj mladší nadšenci.

Teší nás úspech, ktorý dosiahla Kynceľová vďaka využívaniu záhradných kompostérov. Veríme, že obec bude dobrým príkladom aj pre iné samosprávy.

Znížte množstvo odpadu aj vo vašej samospráve. Kontaktujte nás

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.