Rozhovor so starostkou obce Kynceľová: vďaka kompostovaniu máme o 35 % menej ZKO

14.05.2018

Našim poslaním je znižovať množstvo odpadu a preto samosprávam prinášame riešenia pre zavedenie funkčného systému záhradného kompostovania. Samosprávam dodávame kvalitné kompostéry a zabezpečujeme osvetu pre zvýšenie účinnosti systému. K našim zákazníkom sa vraciame, analyzujeme ich výsledky a hľadáme možnosti na ďalšie zlepšenie.

Navštívili sme obce Kynceľová pri Banskej Bystrici, kde starostka, Ing. Martina Kubišová, PhD., v roku 2015 zaviedla systém domáceho kompostovania. Jej skúsenosti prinášame v rozhovore:

Pani starostka, prečo ste sa rozhodli pre zavedenie domáceho kompostovania a aké boli reakcie občanov?

Po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2015 mi bolo úplne jasné, že nakladanie s BRO v obci už v ďalšom roku nebude v súlade so zákonom. So všetkými domácnosťami sme mali podpísané dohody o tom, že svoj odpad doma kompostujú. Buďme však úprimní. Ak by sme skontrolovali všetky domácnosti, asi máloktorá by mala skutočné záhradné kompostovisko. Keďže náklady na zabezpečenie zberu odpadov sú vysoké, od začiatku som bola presvedčená, že domáce kompostovanie je správna cesta.

Musím priznať, že som bola príjemné prekvapená. Naši obyvatelia boli s týmto riešením úplne stotožnení. S ľuďmi treba o tejto problematike otvorene diskutovať. Treba im vždy vysvetliť, prečo sme sa rozhodli tak, alebo onak. Pri zavadzaní domáceho kompostovania to platí dvojnásobne.

Ako sa pozeráte na začiatky, kedy ste celý systém nakladanie s BRO spustili, urobili by ste niečo inak?

Myslím si, že som mala šťastie, že som sa stretla s ľuďmi zo spoločnosti JRK Slovensko. Určite sme nechceli nakupovať kompostéry z obchodných reťazcov. V takom prípade nie je vždy zabezpečená kvalita služieb a žiadna z nich ani neponúka servis, aký sme dostali my. Referencie sme mali aj z obce Selce z nášho mikroregiónu. Preto som nemala obavy ani o kvalite. Navyše som dostala veľa cenných rád a podnetov, ktoré vychádzali z praxe. Veľmi užitočné bolo, že sme pred odovzdaním kompostérov zorganizovali prednášku pre obyvateľov, na ktorej bola vysvetlená dôležitosť správneho kompostovania. Naši obyvatelia boli nadšení, pretože to boli skutočne praktické rady, nielen naštudované informácie napr. z internetu. Po prednáške mali mnoho ďalších otázok. Určite by som to urobila znovu rovnako. Snažila by som sa však ešte viac dbať na komunikáciu. V súčasnosti plánujeme informovať obyvateľov o tom, ako správne naložiť s BRO aj prostredníctvom sms-systému.

 Je niečo čo by ste chceli ešte vylepšiť?

Potešilo by ma, keby sa našli nadšenci, ktorí by mi v tejto oblasti pomáhali. Išlo by o dobrovoľníkov, ktorí v kompostovaní dosahujú najlepšie výsledky a pôsobili by ako kompost – majstri. Vedeli by ostatným poradiť a boli by vždy nablízku. Verím, že sa nám podarí splniť si aj tento cieľ.

Ak by ste mali poradiť iným starostom, ako by mali riešiť problematiku BRO, čo by ste im odkázali?

Je nám všetkým úplne jasné, že zaviesť domáce kompostovanie stojí nejaké peniaze a tých hlavne v malých obciach nebude nikdy dosť. My sme mali to šťastie, že sme boli úspešní s našim projektom „Kompostujte s nami“ v Programe obnovy dediny. Avšak dilemu, ako riešiť BRO v obci musí vyriešiť každá samospráva. Otázkou je, či zabezpečiť zber BRO prostredníctvom zberovej spoločnosti, alebo zaviesť domáce kompostovanie. Investície potrebujete nájsť v rozpočte vždy, či nakupujete zberné nádoby, alebo kompostéry. Odporúčam preto domáce kompostovanie. Vstupná investícia je takmer rovnaká v oboch prípadoch, avšak pri domácom kompostovaní už nemáte ďalšie výdavky. Tiež je dobre, že zákon umožňuje, aby obyvatelia časť nákladov na kompostér uhradili sami. Ak sa im správne vysvetlí, prečo to od nich žiadate, verím, že to pochopia. Musia si byť vedomí, že práve oni sú zodpovední za to, koľko odpadu vyprodukujú. Odrazí sa to aj v poplatku, ktorý zaplatia. Navyše zavedením domáceho kompostovania nebudete mať mesačné výdavky na zvoz BRO.

 

Aktívna starostka v  júni začína realizovať projekt Budovanie zelenej infraštruktúry v obci. Keďže jej pribudnú priestranstvá pre verejnú zeleň, už má premyslené kroky, kam so zeleným odpadom. Do zelených zón plánuje osadiť  JRK PREMIUM kompostéry, prípadne zaobstarať malý štiepkovač.

V obci sme sa pozreli na ročné štatistiky a ohlásenia o vzniku odpadu za posledné roky. Obec zakúpila kompostéry  JRK PROFI  na jeseň  roku 2015, domáce kompostovanie využívajú dva a pol roka. Z porovnania všetkých údajov môžeme konštatovať, že produkcia zmesového komunálneho odpadu z domácnosti za toto obdobie poklesla o 35%, čo je skutočne pekný výsledok. Veríme, že kroky samosprávy, ktoré plánuje v ďalšom období, tento výsledok ešte vylepšia. Na záver sme sa ešte starostke položili otázku:

Ako hodnotíte celkový prínos domáceho kompostovania?

Veľmi sa teším, že nám poklesli množstvá vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu z domácností. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a preto sa budeme snažiť tieto čísla ešte vylepšiť. V našom katastri nemáme čierne skládky s BRO, ktoré boli hlavne v jarnom a jesennom období okolo miestneho potoka. Naši aktívni dôchodcovia po zavedení domáceho kompostovania každoročne organizujú výstavy svojej úrody, vypestovanej vďaka vlastnému kompostu. Verím, že medzi nich pribudnú aj mladší nadšenci.

Teší nás úspech, ktorý dosiahla Kynceľová vďaka zavedeniu záhradných kompostérov. Veríme, že obec bude dobrý príkladom aj pre iné samosprávy.

Znížte množstvo odpadu aj vo vašej samospráve. Kontaktujte nás
Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video