JRK | Pozývame vás na konferenciu Biologicky rozložiteľné odpady 2017 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Pozývame vás na konferenciu Biologicky rozložiteľné odpady 2017

Všetky | 25.10.2017

Milí zástupcovia miest a obcí, prijmite od nás pozvanie na 3. ročník konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY, ktorá sa tento rok uskutoční v dňoch 15. a 16. novembra 2017 v Agroinštitúte Nitra.

Opäť budeme diskutovať o tom,  ako v praxi využiť tie najefektívnejšie metódy na predchádzanie vzniku odpadov a motiváciu občanov k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. Tešíme sa na vás!

Už po tretí raz sa stretnú zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne našli riešenie pre efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Hlavnou témou budú praktické skúsenosti pri aplikácii nových povinností a pravidiel pri nakladaní s BRKO do praxe. Taktiež predstavenie fungujúcich technológií a techniky používanej pri kompostovaní. Do okruhu záujmu sa dostanú témy ako:

 • Legislatíva v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov.
 • Koncepcia smerovania k nulovému odpadu v obciach (Zero Waste).
 • Predchádzanie vzniku BRKO (domáce kompostovanie, komunitné kompostovanie, využívanie BRKO na záhradách…).
 • Zriaďovanie a prevádzka malej kompostárne.
 • Technologické riešenie kompostárne.
 • Zber BRKO (kuchynský, záhradný, oleje).
 • Motivácia obyvateľov.
 • Príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

Sprievodné aktivity (Technologický trh, Diskusné fórum, Odborné poradenstvo pre obce)

Konferencia je určená hlavne pre mestá a obce, ale aj pre ich zberové spoločnosti a prevádzkovateľov kompostární.

Základné informácie:

 • Termín: 15. -16.11. 2017
 • Miesto: Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
 • Zvýhodnený účastnícky poplatok pre samosprávu: 49,- € vrátane DPH

Viac o konferencii a prihlasovací formulár

Spomienky na 2. ročník konferecie: 2.ročník konferencie biologicky rozložiteľné odpady sa niesol v znamení súťaže

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.