2.ročník konferencie biologicky rozložiteľné odpady sa niesol v znamení súťaže

30.05.2016

Už po druhý raz sa stretli zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Tento raz sa konferencia konala v piešťanskom hoteli Sorea Sĺňava v dňoch 26 až 27.04.2016. Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska.  Jej hlavnou témou boli nové povinnosti a pravidlá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ktoré priniesol nový zákon o odpadoch. Do okruhu záujmu sa dostali otázky ako majú obce nakladať s biologicky rozložiteľnými odpadmi, ako legálne a ekonomicky riešiť kuchynské a reštauračné biologicky rozložiteľné odpady, aké sú možnosti v podpore domáceho a komunitného kompostovania v obciach či aký je postup pri zriaďovaní a prevádzkovaní malej kompostárni v obci.

Zaujímavosťou boli nepochybne úspešné príklady z praxe z obcí SR a ČR, technológie a technika používaná na kompostovanie či workshop – Ako postupovať pri výbere systému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci.

VZOROVÁ OBEC

Novinkou tohto ročníka bola súťaž o to, ktorá obec sa zapojí do projektu vzorovej obce. V tej má byť implementovaný kompletný systém domáceho kompostovania, spojený s rozsiahlou informačnou kampaňou, tak aby dosiahla čo najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve. Táto obec zároveň automaticky získala 50 % zľavu na nákup kompostérov do všetkých domácností a  100 % zľavu na kompletnú informačno-vzdelávaciu kampaň o domácom kompostovaní v obci. Súťaž zrealizovala naša spoločnosť, JRK Waste Management v spolupráci s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme – SPZ. Do súťaže sa zapojilo prostredníctvom motivačného listu až 33 zúčastnených obcí, ktoré uviedli, prečo by sa práve oni chceli stať vzorovým príkladom pre ostatné samosprávy v otázke riešenia odpadov. Do úzkej selekcie sa dostali obce Vrbov, Imeľ, Trnovec nad Váhom a Richvald. Náhodným žrebom bola následne vylosovaná obec Trnovec nad Váhom, ktorá sa stala výhercom tejto súťaže.  Ako uviedol prednosta obce  p. Berecz „obec by chcela cestou domáceho kompostovania ukázať cestu občanom k základom trvalo udržateľného rozvoja a navrátiť občanov k reálnemu spôsobu zmýšľania v problematike nakladania s odpadmi“. Spustenie projektu je naplánované už v druhej polovici roka 2016 a prvé výsledky projektu budú prezentované na 3.ročníku konferencie Biologicky rozložiteľné odpady 2017.

Viac informácií o konferencii nájdete TU

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video