JRK | Po zavedení elektronickej evidencie odpadov v Bábe pri Nitre rýchlo skončili s neplatičmi - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Po zavedení elektronickej evidencie odpadov v Bábe pri Nitre rýchlo skončili s neplatičmi

Napísali o nás | 05.08.2022

Na začiatku minulého roka spustili v obci Báb s 1200 obyvateľmi elektronickú evidenciu odpadov. Cieľom bolo najmä znížiť množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu, za odvoz ktorého občania platia. Hneď od začiatku zaviedli evidenciu nielen spomínaného zmesového odpadu z každej domácnosti, ale informácie začali zbierať aj o množstve odvezeného plastu a papiera a dokonca aj biologicky rozložiteľného odpadu.

ilustracny obrazok

Pred zavedením systému ELWIS mala obec paušálny poplatok za odpady vo výške 27 eur na obyvateľa za rok. Po roku využívania nového elektronického systému ich odpadové hospodárstvo prešlo rekonštrukciou na viacerých úrovniach a zaviedli množstvový zber. „Paušálny poplatok nemotivuje občanov k zníženiu produkcie alebo k zvýšeniu triedenia. Naopak zber, pri ktorom poplatok závisí od objemu vyprodukovaného odpadu, tzv. množstvový zber, predstavuje priamu finančnú motiváciu a nástroj na uplatňovanie princípu plať za to, čo vyhodíš,“ vysvetľuje zavedenie systému starostka obce Katarína Mego Töröková.  

Zainteresovali obyvateľov a zvýšili ich motiváciu 

Priemerný Slovák ročne vytvorí 447 kilogramov komunálneho odpadu, pričom z toho až 210 kilogramov pošle ako zmesový odpad každý z nás na skládku alebo do spaľovne. Aj preto sa v Bábe rozhodli zistiť, ako sú na tom jednotlivé domácnosti a motivovať ich k lepšiemu triedeniu. V obci zaevidovali každú jednu nádobu na odpad a občanov informovali, že ak ich čierna nádoba nie je plná, nemusia ju vyložiť.  

Dôvod je jednoduchý – samospráva platí aj poplatok za manipuláciu s nádobou. Čím menej vyložených čiernych nádob, tým menej obec či mesto platia. Následne tak môžu odmeniť svojich obyvateľov,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk. Menej zmesového odpadu môžu pritom obyvatelia dosiahnuť buď lepším triedením alebo obmedzením nákupu toho, čo v skutočnosti nepotrebujú, má priveľa obalov alebo má nevhodný druh obalu 

Miera triedenia Báb

Zapojenie občanov prinieslo na konci roku 2021 veľmi pozitívne výsledky. „V obci sme vyprodukovali o 35-tisíc kilogramov zmesového komunálneho odpadu menej ako rok pred tým. Priemer na jedného obyvateľa sme teda znížili zo 175 kilogramov na 147,“ hovorí o výsledkoch starostka Katarína Mego Töröková.  Báb sa môže pochváliť aj zvýšením objemu vytriedených plastov a papiera. K zásadnému nárastu prišlo aj pri triedení biologicky rozložiteľných odpadov – za celý rok 2021 sa ho podarilo vyzbierať až 210 ton, teda o tretinu viac ako rok pred tým.  

Tieto výsledky však v Bábe nedosiahli len tým, že označili nádoby. Vďaka evidencii získali nástroj na efektívnejšiu komunikáciu s občanmi. „Informácie, ako tvoriť menej odpadu či lepšie triediť, sa v obci snažili dostať k občanom rôznymi spôsobmi. K lepším výsledkom a nárastu miery triedenia dopomohlo využívanie sociálnych sietí, obecnej webovej stránky či pravidelného obecného časopisu, roznos informačných letákov do domácností, ale aj osveta od domu k domu,“ vysvetľuje dôležitosť informačnej kampane Martina Gaislová.  

Odmenou sú nižšie poplatky 

Po roku používania evidencie sa v Bábe rozhodli občanov za zodpovedné správanie odmeniť. Prijali všeobecne záväzné nariadenie a prešli od paušálneho poplatku k množstvovému zberu. Vyúčtovanie sa realizuje vždy po pol roku za predchádzajúce obdobie a to na základe výsledkov elektronickej evidencie nádob so zmesovým a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

ELWIS QR kódy na nádobách

„Rok sme skúmali výsledky z evidencie a to, ako sa budeme správať a či je vhodné nastaviť množstevný zber. Myslíme, že je to tá správna cesta,“ komentuje rozhodnutie starostka obce Katarína Mego Töröková. V obci stanovili aj maximálny počet odvozov – 26 pre zmesový a 47 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

Na zberný dvor sa neplatiči nedostanú  

Okrem toho, že v obci znížili množstvo vyprodukovaného odpadu a zaviedli motiváciu pre obyvateľov, našli aj riešenie, ako zatočiť s neplatičmi. Evidenciu odpadu zaviedli totiž aj na zbernom dvore. „Domácnosti sa pri vstupe na zberný dvor preukazujú odpadovou ELWIS kartou, ktorá je viazaná na trvalý pobyt. Navyše, kartu dostane len ten občan, ktorý má uhradené poplatky za odpady,“ hovorí starostka Katarína Mego Töröková. Tento krok sa obci veľmi osvedčil a aj dlhoroční neplatiči si prišli dohodnúť splátkový plán, len aby nemali obmedzený vstup na zberný dvor. V budúcnosti je možné prípadným neplatičom kartu deaktivovať a pri preukázaní sa na zbernom dvore im bude služba odmietnutá.  

Stiahni celú správu v PDF.

ilustracny pbrazok PR

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.