JRK | Pokojné Vianoce a veľa zdravia a úspechov v roku 2022 - Pre menej odpadu

Pokojné Vianoce a veľa zdravia a úspechov v roku 2022

Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v roku 2021.

Želáme vám pokojne a pohodové Vianočné sviatky a v roku 2022 hlavne veľa zdravia, úspechov a ľudského dobra.

Samozrejme vám prajeme aj menej skládkovaného odpadu, vyššiu mieru triedenia, pohodlný a účinný zber kuchynského odpadu, kvalitný kompost a spokojných občanov, ktorí sa k odpadu a prírode správajú zodpovedne.