JRK | Osveta a motivácia občanov. Dva dôležité kroky pri zavádzaní zmien v systéme odpadového hospodárenia obcí - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Osveta a motivácia občanov. Dva dôležité kroky pri zavádzaní zmien v systéme odpadového hospodárenia obcí

Všetky | 16.06.2019

Pri zavedení každej zmeny v samosprávach je dôležité jej odkomunikovanie občanom.

Ak vedia, ako bude nový systém fungovať krok po kroku, môžu sa na zmenu pripraviť a lepšie sa s ňou stotožniť. Vďaka tomu môže dosiahnuť samospráva lepšie výsledky.

Takúto stratégiu využívame dlhodobo a je preto prirodzené, že je súčasťou aj pri zavedení evidenčného systému ELWIS. V spolupráci so samosprávou zabezpečujeme komplexnú informačnú kampaň pre občanov. Odporúčame využiť všetky dostupné možnosti na komunikáciu, aby o systéme vedeli všetci občania.

Ako to funguje:

Samosprávam pred zavedením systému odporúčame postupne informovať občanov o jednotlivých krokoch. Vyhlásením základných informácií o systéme napr. v rozhlase alebo lokálnej televízii. Zverejnením informačného článku o evidencii v obecných novinách, obecnej webovej stránke alebo na úradnej tabuli. Následne pomáhame s prípravou informačného materiálu, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti. V ňom sa občania dozvedia čo im zmena prinesie a to, ako je ich zapojenie dôležité pre dosiahnutie zlepšenia v celej obci.

Cieľom obce by malo byť motivovať ľudí k zvýšeniu triedenia odpadu a k tomu, aby vykladali len nádoby so ZKO ak sú naozaj naplnené. Každý odpad ktorý je možné vytriedili alebo kompostovali a v konečnom dôsledku sa naučili produkovať menej odpadu a nekupovať to čo naozaj nepotrebujú v zbytočných obaloch.

V informačnej kampani sa dozvedia ako bude celý systém fungovať. Akým spôsobom sa bude zbierať a evidovať každý druh odpadu a ďalšie praktické informácie. To všetko prispeje k lepším výsledkom každej domácnosti, ktoré sa zobrazia v evidencii už po krátkom čase.

Aký efekt to má v praxi?

Obec Košeca, v ktorej systém funguje už od apríla tohto roka realizovala hneď niekoľko aktivít, aby o zmenách vedelo čo najviac občanov. Informovali ľudí o každom kroku. O tom, kedy a akým spôsobom budú označované nádoby na ZKO, akým spôsobom budú označené vrecia s triedeným odpadom, kedy a ako majú odpad vykladať pre zber a podobne.

Už pri označovaní nádob sa v obci preukázalo, že dôsledná komunikácia mala zmysel. Občania bez problémov umožnili zamestnancom obce označiť svoje nádoby a aktívne sa zaujímali o to, ako bude systém fungovať. Ďalší pozitívny efekt mala komunikácia o zbere ZKO.  Občania vyložili len naplnené nádoby. V domácnostiach, ktoré majú viac nádob alebo nemali nádoby naplnené len na polovicu ich jednoducho nechali za bránou a nevyložili na zber. Vďaka tomu pomohli obci ušetriť peniaze.

Už pri prvom zbere bolo vyložených o takmer o 200 nádob menej ako sa bežne zbieralo. Pri každom zbere sa počet vyložených nádob znižuje. Z čoho môžeme usúdiť, že občania vykladajú len naplnené nádoby a tiež postupne znižujú množstvo produkovaného odpadu resp. začali odpad ešte lepšie triediť.

Čo prinesie budúcnosť

Samosprávy sa pre zavedenie evidenčného systému rozhodujú z dôvodu, že chcú mať dostatok informácií o tom kde odpad vzniká, ako občania triedia, kde je priestor na zlepšenie, ako zlepšiť frekvenciu zvozu a platiť len za skutočne vyvážané nádoby. Po dvoch mesiacoch zberu len plných nádob znížila obec náklady na odvoz odpadu približne o 100 Eur na každý zber oproti pôvodnej platbe.  

Evidenčný systém umožní získať samospráve adresný podklad pre motivovanie a odmenenie občanov. V Košeci systém zaviedli aj z toho dôvodu, že chcú v ďalšom období upravovať systém stanovovania miestnych poplatkov za odpad tak, aby bol motivačný a podnietil občanov k vyššej zodpovednosti za ich odpad. Pre obce môže byť zaujímavé dostať sa postupne k tomu, aby občania platili za to čo vyhodia (PAYT) alebo podľa toho ako dobre odpad triedia.

Evidovanie a poznanie stavu z každej domácnosti a prijatie adresných opatrení na zlepšenie môže samosprávam pomôcť aj riešení otázky rozpočtu na odpadové hospodárstvo. Keďže poplatky za skládkovanie budú každým rokom rásť, samosprávy si nemôžu dovoliť byť neefektívne a doplácať na odpady z iných kapitol rozpočtu. Preto je logické, ak občania so zodpovedným prístupom k odpadu získajú za svoje správanie zľavu, a tí čo tak nerobia, budú platiť plnú sumu, ktorá sa môže každoročne zvyšovať.

Chcete motivovať občanov k lepšiemu triedeniu. Spýtajte sa ako na to regionálneho manažéra vo vašom kraji – kontakt TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.