JRK | Odmenili sme samosprávy za zodpovedný prístup - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Odmenili sme samosprávy za zodpovedný prístup

Všetky | 11.12.2018

Stalo sa už tradíciou, že každoročne posielame samosprávam certifikát s informáciou, koľko CO2 vďaka zavedeniu kompostovania nevypustili do ovzdušia. Veľmi nás teší, že pri návratoch do miest a obcí vidíme tieto certifikáty na čestných miestach, vystavené na stenách v úradoch.

Občania vďaka kompostovaniu v záhradných kompostéroch alebo prostredníctvom komunitných kompostovísk predchádzajú skládkovaniu veľkého množstva biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Podľa výsledkov našich analýz odpadov tvorí BRKO priemerne 43 % objemu nádob na ZKO. Ak sa bioodpad kompostuje, veľká časť uhlíka zostáva viazaná v komposte a v pôde. Je dôležitým zdrojom výživy, zlepšuje kvalitu a úrodnosť pôdy a zabraňuje jej erózii. Navyše predchádzajú unikaniu CO2 a iných plynov z rozkladajúceho sa odpadu na skládke do ovzdušia. Vďaka kompostovaniu aj vaši občania prispievajú k zníženiu množstva vypustených skleníkových plynov.  Vaša samospráva tak chráni životné prostredie a navyše šetrí peniaze, keďže nádoby na ZKO už nie sú také plné a nie je potrebné ich tak často vyvážať na skládku.

V týchto dňoch obdrží 31 miest a obcí, (ktoré obstarali kompostéry do konca novembra 2018) certifikát o tom, koľko kilogramov CO2 vďaka kompostovaniu za rok nevypustia do ovzdušia. Samosprávy, ktoré v roku 2018 zaviedli kompostovanie môžu spolu znížiť množstvo CO2 až o 278 221,50 kilogramov. 

Prajeme vám veľa úspechov a dobrých rozhodnutí pri zlepšovaní odpadového hospodárstva aj v roku 2019.

 

Inšpirujte sa príkladmi zo samospráv, kde už systém funguje 🙂 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.