JRK | Obec Kolta podstúpila analýzu odpadu. Aké sú výsledky? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Obec Kolta podstúpila analýzu odpadu. Aké sú výsledky?

Príklady z praxe | 15.11.2017

Obec Kolta leží vo východnej časti okresu Nové Zámky. Rozprestiera sa na takmer 26 km2 a má 1 474 obyvateľov. V októbri sa v obci realizovala analýza odpadu. Jej cieľom bolo zistiť parciálne zastúpenie jednotlivých zložiek odpadu v zmesovom komunálnom odpade.  Analýza odpadov sa vykonávala v obci v deň zberu komunálneho odpadu, nádoby pre vzorku . . .

Obec Kolta leží vo východnej časti okresu Nové Zámky. Rozprestiera sa na takmer 26 km2 a má 1 474 obyvateľov. V októbri sa v obci realizovala analýza odpadu. Jej cieľom bolo zistiť parciálne zastúpenie jednotlivých zložiek odpadu v zmesovom komunálnom odpade.  Analýza odpadov sa vykonávala v obci v deň zberu komunálneho odpadu, nádoby pre vzorku boli vyberané náhodne.

Obec zakúpila kompostéry pre rodinné domy – zaujímalo nás v akej miere bude biologicky rozložiteľný odpad zastúpený aj v zmesovom komunálnom odpade. V rámci analýzy sme sa zamerali na zložky triedeného zberu odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny a biologicky rozložiteľný odpad.

Okrem týchto povinných komodít sme do analýzy zahrnuli aj všetky komodity, ktorých sa týkajú osobitné prúdy odpadov. A z tohto dôvodu, že nepatria do zmesového komunálneho odpadu: kuchynský bioodpad, elektroodpad, oleje, pneumatiky a takisto aj komodity ako plienky, textil. Osobitnú kategóriu sme venovali aj odpadu z potravín – Foodwaste. Do tejto skupiny sme zaradili nerozbalené potraviny, alebo vyhodené pečivo.

Ako analýza odpadu dopadla?

Najväčší podiel mal kompostovateľný biologicky rozložiteľný odpad – v priemere až 44,64 %, z čoho bol 18,89  % kuchynský odpad a 25,75 % záhradný odpad. Táto informácia je dôležitá, nakoľko sa obec rozhodla vytvoriť podmienky na predchádzanie biologicky rozložiteľných odpadov zakúpením kompostérov.

V komunálnom odpade malo najmenšie zastúpenie sklo 3,93 %, papier 2,89 %, plasty 8,33 % odpadu. Veľký podiel mal aj potravinový odpad, ktorý tvoril 9,70 % z celkového zloženia. Ďalej boli nájdené aj väčšie množstvá textilu, infekčný materiál, uhynuté zvieratá či nebezpečný odpad.

Obec sa v ďalšej fáze odpadového hospodárstva zamerala na osvetu v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Minulý týždeň pripravili v spolupráci s OZ Priatelia Zeme prednášku pre občanov. Prednášku pani starostka usporiadala v kultúrnom dome a pre veľký záujem občanov sa konala v dvoch termínoch. Takmer 300 obyvateľov Kolty si odnieslo cenné informácie a rady ako správne kompostovať a ako kompost ďalej využívať. Obec chce ešte popracovať na zlepšení podmienok a povedomia v oblasti separovania ostatných zložiek odpadu.

Chcete zistiť ako je na tom so zložením odpadu Vaša obec? Zrealizujeme analýzu a navrhneme riešenie na mieru aj vašej obci. Kontaktujte nás. 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.