Obec Fačkov kompostuje bioodpad z verejných priestranstiev

02.11.2017

Fačkov leží na styku Strážovských vrchov a južnej časti Malej Fatry v doline Rajčianky. V obci žije približne 700 obyvateľov prevažne v rodinných domoch. K obci samozrejme prislúcha veľké množstvo verejných plôch, ktoré sa na pravidelnej báze upravujú. Neustále vznikajúci bioodpad z verejných priestranstiev sa obec rozhodla kompostovať.


Obec takto spraví prvý krok k postupnému zavádzaniu plošného kompostovania v obci. Samospráva doposiaľ triedi komodity ako sklo, plasty, elektrospotrebiče, papier, plechovky a tetrapaky.

 

zriadenie malej obecnej kompostarne menejodpadu jrk

VIAC Z NAŠICH SKÚSENOSTÍ:  Za posledné obdobie obce zaujala pripravovaná dotačná výzva na vybavenie zberných dvorov a kompostární. Taktiež výzva pre zaostalé regióny, prostredníctvom ktorej môžu získať zaujímavé nenávratné finančné prostriedky na optimalizáciu odpadového hospodárstva. Zaujíma sa vaša obec o tieto výzvy a chcete vedieť viac? Kontaktujte nás a pomôžeme Vám so zapojením sa do niektorej z nich.

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video