JRK | Obec Fačkov kompostuje bioodpad z verejných priestranstiev - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Obec Fačkov kompostuje bioodpad z verejných priestranstiev

Príklady z praxe | 02.11.2017

Fačkov leží na styku Strážovských vrchov a južnej časti Malej Fatry v doline Rajčianky. V obci žije približne 700 obyvateľov prevažne v rodinných domoch.

K obci samozrejme prislúcha veľké množstvo verejných plôch, ktoré sa na pravidelnej báze upravujú. Neustále vznikajúci bioodpad z verejných priestranstiev sa obec rozhodla kompostovať.

Obec takto spraví prvý krok k postupnému zavádzaniu plošného kompostovania v obci. Samospráva doposiaľ triedi komodity ako sklo, plasty, elektrospotrebiče, papier, plechovky a tetrapaky.

VIAC Z NAŠICH SKÚSENOSTÍ:  Za posledné obdobie obce zaujala pripravovaná dotačná výzva na vybavenie zberných dvorov a kompostární. Taktiež výzva pre zaostalé regióny, prostredníctvom ktorej môžu získať zaujímavé nenávratné finančné prostriedky na optimalizáciu odpadového hospodárstva. Zaujíma sa vaša obec o tieto výzvy a chcete vedieť viac? Kontaktujte nás a pomôžeme Vám so zapojením sa do niektorej z nich.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.