JRK | Nitrianske Pravno: až 80% odpadu nemalo skončiť na skládke - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nitrianske Pravno: až 80% odpadu nemalo skončiť na skládke

Príklady z praxe | 03.11.2019

V Nitrianskom Pravne odpad triedili priamo pri obecnom úrade a nemali núdzu o zvedavé aj prepvapené pohľady.

Koncom septembra sa v obci Nitrianske Pravno konala ďalšia z našich analýz odpadov. Zúčastnili sa jej nielen pracovníci z obce, ale aj žiaci zo základnej školy. Odpad triedili priamo pri obecnom úrade. O zvedavé a prekvapené pohľady okoloidúcich nemali núdzu.

Na skládku patrila len pätina odpadu

Počas bežného zberu komunálneho odpadu bola náhodne vybratá vzorka päťdesiatich nádob. Ich obsah dobrovoľníci ručne dotrieďovali. Z takmer 400 kilogramov odpadu až 80 % nemuselo skončiť na skládke. Bolo možné ho vytriediť alebo kompostovať.

Najväčšie zastúpenie mal biologicky rozložiteľný odpad. Takmer 38 % obsahu nádob nemusel zhniť na skládke. Obyvatelia rodinných domov ho mohli kompostovať a získať zadarmo prírodné hnojivo. Veľké zastúpenie mal aj plastový odpad (takmer 10 %) a drobný stavebný odpad (takmer 6 %).

 Až 38 % tvoril bioodpad

K výsledkom analýzy sa na obecnom webe vyjadril aj starosta obce Andrej Richter. Apeluje na občanov, aby boli zodpovední a ohľaduplní k životnému prostrediu. Prekonali svoju lenivosť a inšpirovali sa mladou generáciou, od ktorej sa môžu veľa naučiť.

Analýzy sa zúčastnili aj dobrovoľníci z environmentálneho krúžku. Boli veľmi prekvapení a priam pohoršení tým, čo ich spoluobčania vyhadzujú do smetných košov. Nechápali, ako je možné, že ľudia sú leniví a netriedia. O priebehu analýzy pripravia prednášku pre svojich spolužiakov. Chcú byť príkladom a šíriť informácie z analýzy medzi čo najviac ľudí z obce.

Prečítajte si celý článok aj s výsledkami analýzy

 Dobrovoľníci pretriedili takmer 400 kilogramov odpadu

Aké budú ďalšie kroky?

Samospráva plánuje obstarať kompostéry pre občanov zo zdrojov Environmentálneho fondu. Vzhľadom na stav odpadového hospodárstva očakávajú, že bude nevyhnutné zvýšiť miestne poplatky za odpad. Podľa prepočtu bude náklad predstavovať len 10 centov na deň. Je to naozaj symbolická cena, vzhľadom na dopad, ktorý prinesie lepšie nakladanie s odpadom.

Do budúcna plánujú v obci zaviesť aj evidenčný systém odpadov. Prínosom má byť prehľad o tvorbe odpadu z každej domácnosti. Evidencia pomôže nastaviť spravodlivejší systém pre spoluprácu a motivovanie občanov.

Boli by výsledky analýzy vo vašej obci podobné? Nájdite riešenie a hospodárte rozumne. Ako na to vám poradia naši regionálni manažéri. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.