JRK | Navštívili sme zberný dvor a kompostáreň - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Navštívili sme zberný dvor a kompostáreň

Príklady z praxe | 27.11.2017

Pravidelne sa vzdelávame, aby sme vedeli lepšie pomôcť našim zákazníkom. Preto sme navštívili zberný dvor a kompostáreň. Inšpirujte sa aj vy príkladmi, ako s odpadmi pracujú v zabehnutých prevádzkach.

Prvou zastávkou bol zberný dvor spoločnosti OLO v Bratislave. Pre obyvateľov Bratislavy je otvorený  celý týždeň, okrem nedele a sviatkov. V jednej smene v ňom pracuje 5 zamestnancov, ktorí občanov usmerňujú pri vykladaní rôznych druhov odpadov. Podľa slov zamestnancov, najväčší nápor na zberný dvor je v sobotu. Najčastejšie na zberný dvor prinášajú veľkokapacitný odpad, hlavne nábytok. Ak sa dá ešte použiť, venujú ho charitatívnym organizáciám alebo občanom, ktorí oň prejavia záujem. Obyvatelia Bratislavy sem však nosia aj bioodpad zo záhrad, elektroodpad, nebezpečný odpad, plasty a iné.

Zastavili sme sa taktiež na malom rakúskom zbernom dvore s jedným zamestnancom. Zberný dvor bol na spevnenej ploche s niekoľkými veľkokapacitnými kontajnermi, ktoré  boli označené podľa druhu odpadu. Pred vplyvom počasia bol odpad chránený posuvnými strechami. Súčasťou dvora bola aj malá administratívna miestnosť.

To ako funguje veľká kompostáreň sme sa mohli presvedčiť rakúskej obci Markgrafneusiedl. V kompostárni sú vytvorené otvorené základky a ročnou kapacitou 15 tis. ton. Od roku 2009 sa tu spracúva biologický odpad, zelený a záhradný odpad, digestát a splaškový kal z ČOV.

Veľmi dôležitejšou budovou v areáli je administratívna budova – riadiace centrum pre prevzdušňovaciu techniku. Prostredníctvom potrubí je do základok v pravidelných intervaloch vháňaný vzduch. Potrubie je uložené v ploche pod základkou. Vzduch je rovnomerne rozptyľovaný po celej dĺžke základky do dĺžky 100 m. Teplota v základkách je kontrolovaná teplomermi, na základe čoho sa nastavuje interval ventilácie. Trysky v potrubí sú prispôsobené, aby bolo riziko upchatia minimalizované. Potrubie zvládne aj prechod ťažkých strojov.

V kompostárni sme mohli vidieť rôzne úrovne rozkladu kompostu. Od práve založených základok, cez niekoľko krát prekopané až po hotový kompost. Štruktúra kompostu sa líšila podľa materiálu, z ktorého bol zložený. Napríklad certifikovaný, ktorý je určený na predaj a hnojenie potravinárskych plodín. Alebo menej kvalitný, ktorý nie je vhodné použiť na prihnojenie plodín určených na konzumáciu.

Veríme, že inšpirácie z praxe nám pomôžu pri riešení špecifických požiadaviek našich zákazníkov pri vytvorení malej obecnej kompostárne alebo zriadení zberného dvora.

Chcete zriadiť zberný dvor alebo kompostáreň? Kontaktujte nás. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.